Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos rendszerek környezeti hatásai

  A tantárgy angol neve: Environmental Effects of Electrical Power Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

   

  Környezetmérnök B.Sc.

  Nappali képzés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA023   2/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr.Berta István egyetemi tanár VET
  Tamus Ádám

  egyetemi docens

  VET
  Novák Balázs egyetemi tanársegéd VET
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít matematika, fizika
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a villamos, a mágneses és az elektromágneses terek alapvető tulajdonságait, forrásait és hatásait a környezetre, különösen az élő emberi szervezetre. A hallgatók megismerkednek továbbá az előadások és bemutató jellegű laboratóriumi foglalkozások keretében a káros hatások elleni védekezés lehetőségeivel is.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Az ionozó és nem ionozó elektromágneses sugárzások, valamint a kis frekvenciás villamos és mágneses erõterek fizikai tulajdonságainak és élettani hatásainak megismertetése, különös tekintettel a villamos berendezések környezetében kialakuló erõterekre. A jelenlegi tudományos ismereteken alapuló kép kialakítása az erõterek élettani hatásaira vonatkozóan, az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi problémák kezelése céljából.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mészáros Ernő: Éghajlatváltozás: Természetes vagy emberi hatások, Magyar Tudomány, 2001./11.

   

  Sztanyik B. László: Az energetikai környezet szennyezés élettani hatásai, Magyar Tudomány, 2001./11.

   

  Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek III., Tankönyvkiadó, Budapest 1986 438.-448. o.

   

  Varjú György: Kisfrekvenciás erőterek egészségi és elektromágneses összeférhetőségi kérdései, Magyar Tudomány 2002./8. 1048.-1064. o.

   

  Géher Károly szerk.: Híradástechnika, Műszaki Kiadó, 1993. 103-112. o.

   

  Thuróczy György: A rádiófrekvenciás sugárzások egészségügyi kérdései, Magyar Tudomány 2002./8.

   

  Mátay Gábor, Zombory László: A rádiófrekvenciás sugárzás élettani hatásai és orvosbiológiai alkalmazásai, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000. 31.-147. o.

   

  Schanda János: Az optikai sugárzás élettani hatásai, Magyar Tudomány 2002./8. 1000-1009 o.

   

  Dr. Koller László: Az áramütés elleni védelem, Elektronikus jegyzet, BME VET 2003. (a www.ntb.bme.hu oldalon található)

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen