Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Zaj-rezgés és elektromos mágneses védelem

  A tantárgy angol neve: Protection against Noise, Vibration, Electrical and Magnetic Fields

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Vegyészmérnöki Kar

  Környezetmérnök Szak

  kötelező tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA021 4 2/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Erdélyi István egyetemi adjunktus Villamos Energetika
  Goricsán István tud. főmunkatárs Áramlástan
  Novák Balázs

   

  tanársegéd

   

  Villamos Energetika

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs korlátozás

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatóságot az akusztikai és rezgéstani alapfogalmakkal, a zaj és rezgés hatásával az emberi szervezetre. Bevezetést nyújtani a zaj- és rezgésvédelem alapjaiba, a villamos gépek rezgésének fizikájába.

  Az elektromágneses összeférhetõség fogalmának, a különböző jellegű elektromágneses zavarok keletkezésének és terjedésének ismertetése, illetve bevezetést nyújtani az ilyen jellegű zavarokkal szembeni védekezési módokba.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Rezgéstani és akusztikai alapok: Rezgés fogalma, rezgések leírására szolgáló mennyiségek. Egy szabadságfokú rendszerek kis rezgései, szabad, csillapított és kényszerrezgések, rezonancia. A hang fogalma és kettős természete, alapvető akusztikai mennyiségek. Lineáris akusztikai közelítés, hangsebesség. Harmonikus rezgések és hullámok, spektrális elemzés.

  Energetikai viszonyok a rezgéstanban és az akusztikában, szintek, impedancia. Hangterjedés szabad térben és közeghatáron keresztül, határolt terek akusztikai viszonyai.

  A zaj és a rezgés hatása az emberi szervezetre, szubjektív mérőszámok.

  Zaj- és rezgésvédelem általános módszertani alapelveinek összefoglaló áttekintése. Villamos gépek rezgése.

  A mechanikai rezgések csökkentése, és az általuk lesugárzott zaj csendesítése. Áramlási és termikus eredetű hangforrások és csendesítésük.

  Zaj- és rezgésvédelem a hang illetve a rezgés terjedésének megakadályozásával. Egyéni védelem.

  Méréstechnikai alapok. Az akusztikai és rezgés mérés eszközei. Rövid esettanulmányok mérési feladatokról. (Laborlátogatás)

  Az elektromágneses környezetvédelem alapjai. Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) fogalma. Zavarkibocsátás és zavarérzékenység.

  A közeli és a távoli tér fogalma.

  Elektromágneses zavarok osztályozása időbeli lefolyás, terjedési mód, frekvencia, forrás szerint.

  Az EM zavarterjedés formáinak bemutatása: konduktív, kapacitív, induktív csatolás, sugárzott és vezetett zavarok.

  Az EM zavarokkal szembeni védekezés különböző módszereinek áttekintése: szimmetrizálás, árnyékolás, zavarszűrés, túlfeszültség-védelem.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a.              A szorgalmi időszakban: részvétel az előadások legalább 75 %-án

  b.             A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítés lehetőségével

  c.              Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek -
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a tantárgy előadóival való megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Dr. Szentmártony T., Dr. Kurutz I.: A mûszaki akusztika alapjai, J4-970.

  2. Dieter Stoll: EMC, Elektromágneses zavarvédelem (Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1980.)

  3. Előadásanyagok ppt formátumban.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szedenik Norbert

  egy. docens

  Villamos Energetika (VET)

  Novák Balázs

  tanársegéd

  Villamos Energetika (VET)

  Dr. Erdélyi István

  egyetemi adjunktus

  Villamos Energetika

  Goricsán István

  tud. főmunkatárs

  Áramlástan