Programozás

A tantárgy angol neve: Programming

Adatlap utolsó módosítása: 2023. szeptember 11.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
környezetmérnök szak
BSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA014 1 0/0/2/f 2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
4. A tantárgy előadója Dr. Kiss Péter, docens, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
Janka Sándor, főtanácsos, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
7. A tantárgy célkitűzése

Olyan tudás birtokába jussanak az alkalmazói szoftver eszközök használata területén, amelyet mind hallgatói, mind mérnöki pályafutásuk során hatékonyan használni tudjanak. Ez a következőkre irányul:

  • Egyrészt a számítógép használata területén megfelelő jártasságot szerezzenek.
  • Másrészt az általánosan használt dokumentum és táblázat kezelő alkalmazói programok (Word, Excel) területén jól használható, biztos tudást szerezzenek (jegyzőkönyv készítés, jelentések, házi feladatok, beszámolók írása, stb.).
  • Harmadrészt megtanulják alkalmazói programok használatát egyszerűbb mérnöki számítások elvégzésére.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

A számítógép hardver felépítése, funkcionális elemei, működése.

A számítógép alapvető szoftver elemei:

Operációs rendszer, a programozási nyelvek különböző szintjei.

A Windows kezelése, alapvető műveletek és alkalmazások használata.

A Word szövegszerkesztő alapvető kezelése:

Karakter, bekezdés, dokumentum formázás.

Listakezelés, tabulálás, táblázatok.

Sablonok, hasábok, szakasz, élőfej, élőláb.

Stílusok, tárgymutató, tartalomjegyzék.

Az Excel táblázatkezelő alapvető kezelése:

Adatok, képletek beírása. Adatok, képletek másolása, mozgatása. Automatikus kitöltés használata.

Számformátumok (tizedes jegyek, százalék, könyvelői).

Függvények, függvényvarázsló. Függvények egymásba-ágyazása.

Cellahivatkozások (relatív, abszolút, vegyes).

Diagram készítés alapjai. Rendezés.

Mérnöki számítások Excel segítségével:

Statisztikai számítások, keresések.

Mátrix műveletek, lineáris algebrai alkalmazások.

Spektrum analizálás.

A számított értékek hatékony, mérnöki megjelenítése.

A makrók használtata Excel -ben.

A Visual Basic programozás alapjai.

 

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgyat számítógépes laboratóriumi gyakorlat keretében oktatjuk heti két órában, mérnöki felhasználó orientáltan. A gyakorlati tudás megszerzésének elősegítésére mindent példákon keresztül közelítünk meg.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 2  zárthelyi számítógép használatával. A félévközi jegy a zárthelyik átlagából alakul ki.

11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk valamennyi nagyzárthelyi egyszeri pótlására a szorgalmi időszak végére és a pótlási hétre ütemezett pótzárthelyi időpontban.
12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgyhoz tartozó elektronikus segédletek megtalálhatók a tárgy moodle oldalán.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka


Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

22

Felkészülés zárthelyire

10

Házi feladat elkészítése

 

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

 

Vizsgafelkészülés

 

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Veszprémi Károly, egyetemi tanár, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
Dr. Kiss Péter, docens, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék