Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozás

  A tantárgy angol neve: Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. szeptember 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Környezetmérnök

   

  BSc. Nappali képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA014 1 0/0/2/f 2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Veszprémi Károly

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Farkas László

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Janka Sándor

  Főtanácsos

  Villamos Energetika Tanszék

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  --

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ---

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  Olyan tudás birtokába jussanak az alkalmazói szoftver eszközök használata területén, amelyet mind hallgatói, mind mérnöki pályafutásuk során hatékonyan használni tudjanak. Ez a következőkre irányul:

  • Egyrészt a számítógép használata területén megfelelő jártasságot szerezzenek.
  • Másrészt az általánosan használt dokumentum és táblázat kezelő alkalmazói programok (Word, Excel) területén jól használható, biztos tudást szerezzenek (jegyzőkönyv készítés, jelentések, házi feladatok, beszámolók írása, stb.).
  • Harmadrészt megtanulják alkalmazói programok használatát egyszerűbb mérnöki számítások elvégzésére.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A számítógép hardver felépítése, funkcionális elemei, működése.

  A számítógép alapvető szoftver elemei:

  Operációs rendszer, a programozási nyelvek különböző szintjei.

  A Windows kezelése, alapvető műveletek és alkalmazások használata.

  A Word szövegszerkesztő alapvető kezelése:

  Karakter, bekezdés, dokumentum formázás.

  Listakezelés, tabulálás, táblázatok.

  Sablonok, hasábok, szakasz, élőfej, élőláb.

  Stílusok, tárgymutató, tartalomjegyzék.

  Az Excel táblázatkezelő alapvető kezelése:

  Adatok, képletek beírása. Adatok, képletek másolása, mozgatása. Automatikus kitöltés használata.

  Számformátumok (tizedes jegyek, százalék, könyvelői).

  Függvények, függvényvarázsló. Függvények egymásba-ágyazása.

  Cellahivatkozások (relatív, abszolút, vegyes).

  Diagram készítés alapjai. Rendezés.

  Mérnöki számítások Excel segítségével:

  Statisztikai számítások, keresések.

  Mátrix műveletek, lineáris algebrai alkalmazások.

  Spektrum analizálás.

  A számított értékek hatékony, mérnöki megjelenítése.

  A makrók használtata Excel -ben.

  A Visual Basic programozás alapjai.

   

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgyat számítógépes laboratóriumi gyakorlat keretében oktatjuk heti két órában, mérnöki felhasználó orientáltan. A gyakorlati tudás megszerzésének elősegítésére mindent példákon keresztül közelítünk meg.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 2  zárthelyi számítógép használatával. A félévközi jegy a zárthelyik átlagából alakul ki.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: a Zh-k előtt

  A vizsgaidőszakban: --

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Sokszorosított és elektronikus segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Veszprémi Károly

  egyetemi tanár

  VIK Villamos Energetika Tanszék