Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozás

  A tantárgy angol neve: Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. szeptember 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  környezetmérnök szak
  BSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA014 1 0/0/2/f 2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
  4. A tantárgy előadója Dr. Kiss Péter, docens, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
  Janka Sándor, főtanácsos, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
  7. A tantárgy célkitűzése

  Olyan tudás birtokába jussanak az alkalmazói szoftver eszközök használata területén, amelyet mind hallgatói, mind mérnöki pályafutásuk során hatékonyan használni tudjanak. Ez a következőkre irányul:

  • Egyrészt a számítógép használata területén megfelelő jártasságot szerezzenek.
  • Másrészt az általánosan használt dokumentum és táblázat kezelő alkalmazói programok (Word, Excel) területén jól használható, biztos tudást szerezzenek (jegyzőkönyv készítés, jelentések, házi feladatok, beszámolók írása, stb.).
  • Harmadrészt megtanulják alkalmazói programok használatát egyszerűbb mérnöki számítások elvégzésére.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A számítógép hardver felépítése, funkcionális elemei, működése.

  A számítógép alapvető szoftver elemei:

  Operációs rendszer, a programozási nyelvek különböző szintjei.

  A Windows kezelése, alapvető műveletek és alkalmazások használata.

  A Word szövegszerkesztő alapvető kezelése:

  Karakter, bekezdés, dokumentum formázás.

  Listakezelés, tabulálás, táblázatok.

  Sablonok, hasábok, szakasz, élőfej, élőláb.

  Stílusok, tárgymutató, tartalomjegyzék.

  Az Excel táblázatkezelő alapvető kezelése:

  Adatok, képletek beírása. Adatok, képletek másolása, mozgatása. Automatikus kitöltés használata.

  Számformátumok (tizedes jegyek, százalék, könyvelői).

  Függvények, függvényvarázsló. Függvények egymásba-ágyazása.

  Cellahivatkozások (relatív, abszolút, vegyes).

  Diagram készítés alapjai. Rendezés.

  Mérnöki számítások Excel segítségével:

  Statisztikai számítások, keresések.

  Mátrix műveletek, lineáris algebrai alkalmazások.

  Spektrum analizálás.

  A számított értékek hatékony, mérnöki megjelenítése.

  A makrók használtata Excel -ben.

  A Visual Basic programozás alapjai.

   

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgyat számítógépes laboratóriumi gyakorlat keretében oktatjuk heti két órában, mérnöki felhasználó orientáltan. A gyakorlati tudás megszerzésének elősegítésére mindent példákon keresztül közelítünk meg.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 2  zárthelyi számítógép használatával. A félévközi jegy a zárthelyik átlagából alakul ki.

  11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk valamennyi nagyzárthelyi egyszeri pótlására a szorgalmi időszak végére és a pótlási hétre ütemezett pótzárthelyi időpontban.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgyhoz tartozó elektronikus segédletek megtalálhatók a tárgy moodle oldalán.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka


  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  22

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Veszprémi Károly, egyetemi tanár, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
  Dr. Kiss Péter, docens, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék