Villamos energetikai alkalmazások

A tantárgy angol neve: Power Engineering Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Energetikai mérnök alapszak

 

Villamos energetika szakirány

 

Kötelezően választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA008   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hartmann Bálint,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Intézet:

 

Dr. Dán András

 

egyetemi tanár

 

BME VET

 

Dr. Raisz Dávid

 

egyetemi docens

 

BME VET

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektrotechnikai alapismeretek, a villamosenergia-hálózatok felépítése, energiatermelés és elosztás alapismeretei, a villamosenergia-rendszer működésének alapjai, háromfázisú váltakozó áramú rendszerek számításának alapismeretei.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Villamos energiarendszerek (BMEVIVEA005), Villamos laboratórium 2 (BMEVIVEA043).

A tárgyat nem veheti fel, aki hallgatta az „Intelligens villamosenergia-rendszer alapok” (BMEVIVEAV70) tárgyat.

7. A tantárgy célkitűzése

    Az intelligencia (számítástechnika, kommunikáció) folyamatos térhódítása megállíthatatlan az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatások területén. Hasonlóképpen a villamosenergia rendszer teljes vertikumát is meghatározó módon átalakítja. 

    A tantárgy célkitűzése a fenti folyamat alapelemeinek, összefüggéseinek valamint a jövő villamosenergia rendszerének a számítástechnika és a kommunikáció lehetőségeit alkalmazó működésének, alapvető folyamatainak megismerése.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások témái az alábbi témakörökből kerülnek ki:

1.      A hagyományos villamosenergia termelés, átvitel, fogyasztás alapjai.

2.          A változásokat igénylő folyamatok megjelenése, azok globális kiszolgálása (megújuló, elosztott energiaellátás, villamosenergia piac, stb.).

3.          A villamosenergia piac és követelményei.

4.          Az elosztott energiatermelés és hatása a villamosenergia rendszerre.

5.          Szabályozási kérdések, megoldások.

6.          Megújuló energiaforrások és alkalmazásuk.

7.          Feszültségminőségi problémák, azok megoldása.

8.          Csatlakozási feltételek

9.          Védelmi berendezések, telemechanikai kérdések.

10.       Az elosztott energiatermelés integrálása a VER egészébe.

11.       Szigetüzem, rendszerhelyreállítás.

12.       Új technológiák az energia termelés és tárolás területén.

13.       Fogyasztói befolyásolás hagyományos és új eszközei

14.       Terhelésbecslés. Tarifális meggondolások, modellek.

15.       Energiamérés intelligens, kétirányú kommunikációjú digitális mérőkkel. Az ebben rejlő további lehetőségek.

16.       Kommunikációs technológiák

17.       Gazdaságossági kérdések

18.       Kiserőművek hálózati hatásának vizsgálatára alkalmas számítógépes program ismertetése. (DigSilent)

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra számítógépes vetítéssel segített előadás.

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban: Jelenlét az előadások 70%-án.

Otthoni házi feladat elkészítése.

Két zárthelyi írása előadás időben (45- 45 perc időtartamban).

b) Az aláírás megszerzésének feltételei:

·                elfogadott otthoni házi feladat megoldás

·                a korábbi években megszerzett aláírás érvényben van a TVSZ szerint, a zárthelyik eredményeire ez nem vonatkozik, azokat újra teljesíteni kell

·                mindkét zárthelyi legalább elégséges megoldása. 

A végső érdemjegy 20% súllyal a házi feladat, és 80% súllyal a zh-k átlaga alapján áll elő.

 

11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen zárthelyik a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolhatók. Egy sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

A tárgy előadóival személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Understanding Facts, N.G. Hingorani, L. Gyugyi, IEEE Press 2000.ISBN 0-7803-3455-8 

    Wind and Solar Power Systems, M.R.Patel, CRC Press 1999. ISBN 0-8493-1605-7

    Renewable and Efficient Electric Power Systems,G.M.Masters, J. Wiley, 2004., ISBN 0-471-28060-7 

    Villamosenergia-minőség, Dán A. Tersztyánszky T. Varjú Gy. ,INVEST Marketing Bt, 2006. ISBN 963-22-9619-2

    Tanszéki web-en elérhető segédanyagok. 

    Interneten hozzáférhető, nyilvános anyagok.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Intézet:

 

Dr. Dán András

 

egyetemi tanár

 

BME VET

 

Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."