Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos energetikai alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Power Engineering Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Energetikai mérnök alapszak

   

  Villamos energetika szakirány

   

  Kötelezően választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA008   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hartmann Bálint,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Intézet:

   

  Dr. Dán András

   

  egyetemi tanár

   

  BME VET

   

  Dr. Raisz Dávid

   

  egyetemi docens

   

  BME VET

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnikai alapismeretek, a villamosenergia-hálózatok felépítése, energiatermelés és elosztás alapismeretei, a villamosenergia-rendszer működésének alapjai, háromfázisú váltakozó áramú rendszerek számításának alapismeretei.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Villamos energiarendszerek (BMEVIVEA005), Villamos laboratórium 2 (BMEVIVEA043).

  A tárgyat nem veheti fel, aki hallgatta az „Intelligens villamosenergia-rendszer alapok” (BMEVIVEAV70) tárgyat.

  7. A tantárgy célkitűzése

      Az intelligencia (számítástechnika, kommunikáció) folyamatos térhódítása megállíthatatlan az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatások területén. Hasonlóképpen a villamosenergia rendszer teljes vertikumát is meghatározó módon átalakítja. 

      A tantárgy célkitűzése a fenti folyamat alapelemeinek, összefüggéseinek valamint a jövő villamosenergia rendszerének a számítástechnika és a kommunikáció lehetőségeit alkalmazó működésének, alapvető folyamatainak megismerése.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások témái az alábbi témakörökből kerülnek ki:

  1.      A hagyományos villamosenergia termelés, átvitel, fogyasztás alapjai.

  2.          A változásokat igénylő folyamatok megjelenése, azok globális kiszolgálása (megújuló, elosztott energiaellátás, villamosenergia piac, stb.).

  3.          A villamosenergia piac és követelményei.

  4.          Az elosztott energiatermelés és hatása a villamosenergia rendszerre.

  5.          Szabályozási kérdések, megoldások.

  6.          Megújuló energiaforrások és alkalmazásuk.

  7.          Feszültségminőségi problémák, azok megoldása.

  8.          Csatlakozási feltételek

  9.          Védelmi berendezések, telemechanikai kérdések.

  10.       Az elosztott energiatermelés integrálása a VER egészébe.

  11.       Szigetüzem, rendszerhelyreállítás.

  12.       Új technológiák az energia termelés és tárolás területén.

  13.       Fogyasztói befolyásolás hagyományos és új eszközei

  14.       Terhelésbecslés. Tarifális meggondolások, modellek.

  15.       Energiamérés intelligens, kétirányú kommunikációjú digitális mérőkkel. Az ebben rejlő további lehetőségek.

  16.       Kommunikációs technológiák

  17.       Gazdaságossági kérdések

  18.       Kiserőművek hálózati hatásának vizsgálatára alkalmas számítógépes program ismertetése. (DigSilent)

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra számítógépes vetítéssel segített előadás.

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban: Jelenlét az előadások 70%-án.

  Otthoni házi feladat elkészítése.

  Két zárthelyi írása előadás időben (45- 45 perc időtartamban).

  b) Az aláírás megszerzésének feltételei:

  ·                elfogadott otthoni házi feladat megoldás

  ·                a korábbi években megszerzett aláírás érvényben van a TVSZ szerint, a zárthelyik eredményeire ez nem vonatkozik, azokat újra teljesíteni kell

  ·                mindkét zárthelyi legalább elégséges megoldása. 

  A végső érdemjegy 20% súllyal a házi feladat, és 80% súllyal a zh-k átlaga alapján áll elő.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyik a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolhatók. Egy sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadóival személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Understanding Facts, N.G. Hingorani, L. Gyugyi, IEEE Press 2000.ISBN 0-7803-3455-8 

      Wind and Solar Power Systems, M.R.Patel, CRC Press 1999. ISBN 0-8493-1605-7

      Renewable and Efficient Electric Power Systems,G.M.Masters, J. Wiley, 2004., ISBN 0-471-28060-7 

      Villamosenergia-minőség, Dán A. Tersztyánszky T. Varjú Gy. ,INVEST Marketing Bt, 2006. ISBN 963-22-9619-2

      Tanszéki web-en elérhető segédanyagok. 

      Interneten hozzáférhető, nyilvános anyagok.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Intézet:

   

  Dr. Dán András

   

  egyetemi tanár

   

  BME VET

   

  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."