Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia rendszerek

  A tantárgy angol neve: Electrical Power Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. február 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  BME Gépészmérnöki Kar Energetikai mérnök Szak BSc képzés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA005 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
  4. A tantárgy előadója

  Dr.Varjú György

  Dr. Ladányi József

  Prikler László

   

  Prof.emeritusz

  adjunktus

  tanársegéd

   

  Villamos Energetika Tanszék  

  Villamos Energetika Tanszék

  Villamos Energetika Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika A2, Fizika A2, Elektrotechnika

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIVEA002", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tantárgyat csak azok vehetik fel, akik megszerezték az alábbi tárgy kreditjét:

  -          Elektrotechnika BMEVIVEA002

   

  A tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik felvették vagy kreditpontot szereztek a VIVEA207 Villamos energetika c. tárgyból.

   

  7. A tantárgy célkitűzése Ismeretek adása a villamosenergia termelést, szállítást és elosztást biztosító villamosenergia-rendszerek elemeiről, szimmetrikus üzeméről, üzemzavari aszimmetrikus állapotáról, védelmi és automatika rendszeréről, valamint a villamos biztonságtechnika és elektromágneses környezeti hatások tématerületről.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások: A villamos energia szerepe, nagyságrendek, mértékegységek, történeti áttekintés, VER elemei, feladatai, rajzjelek. VER felépítése, feszültség szintek

  Transzformátor felépítése, működése, üzemi és zárlati viszonyok, pozitív sorrendű helyettesítő kép.

  Szimmetrikus háromfázisú rendszer elemzése. Hálózatág feszültségesése és teljesítmény viszonyai, terhelhetőség, feszültségprofil. Veszteségek számítása.

  A hálózati elemek leképezése, egyfázisú helyettesítő kapcsolás: generátor, transzformátor, távvezeték, mögöttes hálózat, zárlati teljesítmény, fogyasztó.

  Távvezeték paraméterek, kábel paraméterek számítása

  Transzformátor a hálózatban. Több feszültségszintű hálózatok számítása, viszonylagos egységek alkalmazása. Háromfázisú zárlat.

  Hálózat aszimmetrikus üzeme. Szimmetrikus összetevők alkalmazási módszerének alapjai. Szimmetria feltétele, aszimmetria hatása. Hálózatok negatív- és zérus sorrendű modellezésének alapjai.

  Soros és sönt hibák számítása a szimmetrikus összetevők módszerével, 3F, 3FN, 1FN, 2F, 2FN zárlatok sorrendi helyettesítő kapcsolásainak összekötésének levezetése (2F kivételével), transzformátor sorrendi menny. forgatása levezetése, földelések

  Hálózati csillagpont földelési módok. Fesz. szintek. A csillagpont földelés módjai és kihatása a földzárlati feszültségemelkedésre, szigetelési szintre és földvisszavezetéses áramokra. A nemzetközi gyakorlat áttekintése.

  Hálózat üzemvitele. Feszültség és teljesítmény viszonyok. Feszültség-meddőteljesítmény kapcsolat, feszültségesés és veszteség csökkentése. Távvezeték természetes teljesítménye.

  A villamosenergia-szolgáltatás minőségi követelményei. Feszültségminőség jellemzők (frekvencia, feszültségváltozás, -ingadozás -letörés és aszimmetria, harmonikus torzítás). A szolgáltatás minősége, megbízhatósága.

  Védelmi rendszer, automatikák alapjai, szelektivitás, túláram védelem.

  A villamos hálózatok és berendezések villamos és mágneses erőtere. A vezetékek és kábelek erőterének jellemzése, csökkentésének lehetőségei. Berendezések mágneses terének jellemzése.

  Az erőterek élettani hatásainak fizikája, egészségi határértékek. EMC vonatkozások és határértékek.

  Gyakorlatok: kéthetente számítási gyakorlatok.

  Komplex számok, mértékegységek, szinuszos feszültség és áram. Teljesítmények. Egyszerű példák, mosógép, vasaló, akku, energia ár.

  Hálózati elemek modellezése szimmetrikus körülmények között. Névleges adatok értelmezése és alkalmazása, nagyságrendek érzékeltetése. Zárlati teljesítmény. 0,4 kV-os hálózat, feszültség esés.

  Több feszültségű hálózatok számítási módszerei.

  3 fázisú, 4 vezetős rendszer számítása.

  Számítási példák a szimmetrikus összetevők módszerének alkalmazására, zárlatok  aszimmetriák kezelése, 2F vasúti terhelés számítása.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, számítási gyakorlat.

   

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi a 11. vagy a 12. héten (a hallgatósággal történő megállapodás szerint). Vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  Vizsgára bocsátás feltétele legalább 2-es osztályzatú zárthelyi, a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel.

  Elsőre és csak elsőre sikeres ZH-t és írásbeli vizsgát-t író hallgatókat a vizsgajegy kiszámításakor többletpontokkal honoráljuk, amely az alábbi metódus szerint kerül kiszámításra:  Pluszpont = (ZHpont + EAreszvetel)*0,2     ha  ZHpont > 20!!

  Ahol ZHpont a félévközi ZH-n elért pontszám (legalább 21 pont, max. 50 pont)
  EAreszvetel a látogatott előadások száma az előadásokon vezetett katalógus alapján

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség a TVSZ szerint biztosított.

  12. Konzultációs lehetőségek Zárthelyi és a vizsganapok előtt, egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -           Alapozó segédlet: http://www.vet.bme.hu/okt/energ/vm/ver/tananyag/alapozo_segedlet.pdf

  -           Villamos energetika, elektronikus jegyzet: http://www.vet.bme.hu/okt/energ/vm/ver/tananyag/vien_vmt.pdf

  -           Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I.-II.-III. Tankönyvkiadó 1983.-1985.  44445/I.- III.

  -           A tanszéki honlapokon elhelyezett anyagok: http://www.vet.bme.hu/okt/energ/vm/ver/index.htm

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés36
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr.Varjú György Prof. emeritusz Villamos Energetika Tanszék
  Dr. Ladányi Józsefadjunktus Villamos Energetika Tanszék
  Dr. Czira Zsuzsa adjunktus Villamos Energetika Tanszék
  Prikler László

   

  tanársegéd

   

  Villamos Energetika Tanszék

   

  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."