Elektrotechnika II.

A tantárgy angol neve: Electrical Engineering II.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVE2027 4 1/0/0/v 3 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Vajda István

docens

VET (VG)

Dr. Berta István

egyetemi tanár

VET (NF)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

------

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIVE2020" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIVE2020" , "felvétel" , _ ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIVEA201" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIVEA201" , "felvétel" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

---------- -----

7. A tantárgy célkitűzése

Az Elektrotechnika 2. tantárgy oktatásának célja, hogy valamennyi villamosmérnök hallgató számára nyújtson gyakorlati elektrotechnikai alapismereteket alkalmazási készségét. Mutassa be az energiatermelés, szállítás-elosztás és felhasználás elvét, legfontosabb gyakorlati megoldásait és kapcsolódását más villamos és nem villamos szakterületekhez.

8. A tantárgy részletes tematikája

Előadás

Vezetékrendszer paraméterei.

Vezetékrendszer földvisszavezetéses impedanciája (vezetékcsoporton belüli impedancia, vezetőcsoportok közötti csatolás, indukáló hatás modellje

Mérnöki módszerek vezetők belső impedanciájának értelmezésére (hengeres-, tetszőleges alakú és összetett szerkezetű vezetőkre, ferromágneses vezetőkre)

Koaxiális vezetékrendszer felületi impedanciáinak értelmezése, szerepe az árnyékolás modellben.

Elektromágneses eszközök modellezése és tervezési elvei

Elektromágneses eszközök alkalmazása. Hagyományos és nemhagyományos energiaátalakító eszközök.

Forgó és haladó mágneses terek létrehozásának elvei. A térvektoros leírás alkalmazásai.

Elektromágneses eszközökben alkalmazott aktív és szerkezeti anyagok.

Elektromágneses eszközök modellezése. Az áramköri modellezés elvei és példái. Korszerű számítási módszerek és szoftverek alkalmazása; elektrotechnika és informatika együttműködése.

Az elektromágneses eszközök tervezésének alapelvei és követelményei.

A villamos energia távlatai

A villamos energia termelés és fogyasztás jövője, a mai lehetőségek, trendek és a fenntartható fejlődés követelménye.

Korszerű elektro-technológiák, ígéretes megoldások és energiatakarékos berendezések a villamos energia előállításában, elosztásában, tárolásában és felhasználásában (villamos autók, energiatakarékos hajtások, szupravezető alkalmazások).

feljövőben lévő új technológiák: tüzelőanyag-cella, lendkerekes energiatároló, szupravezetős mágneses energiatároló, kombinált megoldások

Megújuló és alternatív energiaforrások.

Laboratóriumi mérések

A laboratóriumi mérések kimérete és témakörei:

órakerete, a 1+0+1 alapján: 15 óra,

mérőcsoportok tervezett létszáma: 3 - 5 fő,

mérések száma: 5,

a mérések témakörei és időtartama:

Nagyfeszültségű villamos kisülések vizsgálata. (3 óra)

Teljesítménymérés háromfázisú áramkörökben. (3 óra).

Egyszerű kapcsolási jelenségek vizsgálata. (3 óra)

Háromfázisú vektorok mérése. (3 óra)

Érintésvédelemi mérés. (3 óra)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás, laboratórium

10. Követelmények

a A szorgalmi időszakban:

a laboratóriumi foglalkozások jegyzőkönyveinek eredményes elkészítése.

b A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

A vizsgaosztályzat kialakítása:

50% az előadási tananyagra vonatkozó vizsgakérdések alapján

50% a laboratóriumra vonatkozó vizsgakérdések alapján

c. Elővizsga: ------------

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

A vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Elektronikus jegyzet, hozzáférhető szemeszter utolsó hetében.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

..

Vizsgafelkészülés

20

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Vajda István

docens

VET (VG)

Dr. Berta István

egyetemi tanár

VET (NF)