Játékelmélet és távközlési alkalmazásai

A tantárgy angol neve: Game Theory and its Applications in Telecommunications

Adatlap utolsó módosítása: 2010. szeptember 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Doktorandusz tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITTD096   2/0/0/v 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vidács Attila,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vidács Attila

tud. munkatárs

Távközlési és Médiainf. Tsz..

Trinh Anh Tuan

Távközlési és Médiainf. Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Távközlő hálózatok

7. A tantárgy célkitűzése

A játékelmélet matematikai háttere és eszköztára meglehetősen kiterjedt, az alkalmazási lehetőségei szerteágazóak. A játékelméleti leírást a közgazdaságtudományon és az üzleti élet területén kívül sikerrel alkalmazták számos más tudományterületen (pl. társadalomtudományok, filozófia, szociológia, politológia), nem utolsó sorban a műszaki tudományok területén is.

A tantárgy célja, hogy bevezetést nyújtson a játékelméletbe és az elmélet módszertanának alkalmazásaiba, különös tekintettel a távközlő hálózatok menedzsmentjére és teljesítmény-elemzésére.

8. A tantárgy részletes tematikája

Játékelméleti alapok

Alapfogalmak (játék, játékosok, stratégia, preferenciák, kifizetési függvény, döntési folyamatok)

Nash-egyensúly fogalma (egyensúly létezése, konvergencia)

Klasszikus játékok (nem-kooperatív / kooperatív játékok)

A játékelmélet távközlési vonatkozásai

Aukciós játékok (“first-price”, “second-price”, PSP)

Hálózatmenedzsment (erőforrás-foglalás, torlódásvezérlés, “peering”-megállapodások, ütemezés)

Útvonalválasztás (QoS routing, optimális útvonalválasztás-vezérlés)

Torlódásvezérlés (TCP paraméter-beállítások)

Alkalmazások, esettanulmányok

TCP hálózatok játékelméleti vizsgálata

Erőforrás-menedzsment DiffServ hálózatokban

Teljesítményszabályozás vezetéknélküli hálózatokban

Aukciók frekvenciasáv (3G) tendereken

(egyéb aktuális alkalmazási példák, kutatási eredmények)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: -

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vagy szóbeli áttekintő vizsga

  1. Elővizsga: (megyezés szerint)
12. Konzultációs lehetőségek

igény szerint az oktatóval egyeztetve

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Eric Rasmusen, Games and Information: An Introduction to Game Theory, Blackwell, Cambridge MA & Oxford UK, 1989.

Nemo Semret, Market Mechanisms for Network Resource Sharing, Ph.D. Dissertation, Columbia University, 1999.

R. La, V. Anantharam, Optimal Routing Control : Repeated Game Approach, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 47, No. 3, pp. 437 -450, March 2002.

A. Akella, R. Karp, C. Papadimitriou, S. Seshan, S. Shenker, Selfish Behavior and Stability of the Internet: A Game-Theoretic Analysis of TCP, ACM SIGCOMM'02, Pittsburgh PA, 2002.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

15

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

75

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vidács Attila

tud. munkatárs

Távközlési és Médiainf. Tsz.

Trinh Anh Tuan

Távközlési és Médiainf Tsz.