Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Játékelmélet és távközlési alkalmazásai

  A tantárgy angol neve: Game Theory and its Applications in Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. szeptember 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITTD096   2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vidács Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vidács Attila

  tud. munkatárs

  Távközlési és Médiainf. Tsz..

  Trinh Anh Tuan

  Távközlési és Médiainf. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Távközlő hálózatok

  7. A tantárgy célkitűzése

  A játékelmélet matematikai háttere és eszköztára meglehetősen kiterjedt, az alkalmazási lehetőségei szerteágazóak. A játékelméleti leírást a közgazdaságtudományon és az üzleti élet területén kívül sikerrel alkalmazták számos más tudományterületen (pl. társadalomtudományok, filozófia, szociológia, politológia), nem utolsó sorban a műszaki tudományok területén is.

  A tantárgy célja, hogy bevezetést nyújtson a játékelméletbe és az elmélet módszertanának alkalmazásaiba, különös tekintettel a távközlő hálózatok menedzsmentjére és teljesítmény-elemzésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Játékelméleti alapok

  Alapfogalmak (játék, játékosok, stratégia, preferenciák, kifizetési függvény, döntési folyamatok)

  Nash-egyensúly fogalma (egyensúly létezése, konvergencia)

  Klasszikus játékok (nem-kooperatív / kooperatív játékok)

  A játékelmélet távközlési vonatkozásai

  Aukciós játékok (“first-price”, “second-price”, PSP)

  Hálózatmenedzsment (erőforrás-foglalás, torlódásvezérlés, “peering”-megállapodások, ütemezés)

  Útvonalválasztás (QoS routing, optimális útvonalválasztás-vezérlés)

  Torlódásvezérlés (TCP paraméter-beállítások)

  Alkalmazások, esettanulmányok

  TCP hálózatok játékelméleti vizsgálata

  Erőforrás-menedzsment DiffServ hálózatokban

  Teljesítményszabályozás vezetéknélküli hálózatokban

  Aukciók frekvenciasáv (3G) tendereken

  (egyéb aktuális alkalmazási példák, kutatási eredmények)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vagy szóbeli áttekintő vizsga

  1. Elővizsga: (megyezés szerint)
  12. Konzultációs lehetőségek

  igény szerint az oktatóval egyeztetve

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Eric Rasmusen, Games and Information: An Introduction to Game Theory, Blackwell, Cambridge MA & Oxford UK, 1989.

  Nemo Semret, Market Mechanisms for Network Resource Sharing, Ph.D. Dissertation, Columbia University, 1999.

  R. La, V. Anantharam, Optimal Routing Control : Repeated Game Approach, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 47, No. 3, pp. 437 -450, March 2002.

  A. Akella, R. Karp, C. Papadimitriou, S. Seshan, S. Shenker, Selfish Behavior and Stability of the Internet: A Game-Theoretic Analysis of TCP, ACM SIGCOMM'02, Pittsburgh PA, 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  15

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  75

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vidács Attila

  tud. munkatárs

  Távközlési és Médiainf. Tsz.

  Trinh Anh Tuan

  Távközlési és Médiainf Tsz.