Nagy eltérések a tömegkiszolgálásban

A tantárgy angol neve: Large Deviations in Queuing Theory

Adatlap utolsó módosítása: 2016. július 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Doktorandusz tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITTD095 tavaszi 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Biró József,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bíró József

egyetemi tanár

TMIT

 Dr. Heszberger Zalán

egyetemi docens

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás, elemi tömegkiszolgálás.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Különösen ajánljuk a tárgyat azoknak, akik az őszi félévben hallgatták a “Matematikai statisztika” (vittd066) című doktorandusz tárgyat.

Párhuzamosan hallgatható a Tömegkiszolgálás I. doktorandusz tárggyal.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy magas szintű bevezetést nyújtson a nagy eltérések elméletének alkalmazásaiba a tömegkiszolgálás területén. A téma aktuális és rendkívül átfogó, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy az absztrakt valószínűségelmélettől a szabadalmaztatott és routerekbe beépített hívásengedélyezési algoritmusokig terjed a lehetséges kapcsolódások köre. A nagy eltérés elmélet lényegében a ritka események kezelésének tudománya, így különösen alkalmas az infokommunikáció területén használt tömegkiszolgálási modelleknél felmerülő nemkívánatos jelenségek (pl. csomagvesztés, túlcsordulás, késleltetés) leírására.

Az anyag kifejtésében arra törekszünk, hogy hallgatók megragadják a vizsgálat jelenségek intuitív, mérnöki jelentését amellett, hogy az ebben a témában elengedhetetlen matematikai precizitásra is szert tegyenek, ugyanakkor ne vesszenek el a formális részletekben.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Bevezetés. A tömegkiszolgálás alapfogalmai. Az egy kiszolgálós sor modellje. Elemi nagy eltérés jelenségek. Kitekintés egyéb alkalmazásokra.
 • Nagy eltérések elméletének matematikai alapjai. Legnagyobb tag elv. Kumuláns-generáló függvény. Cramér tétele. Konvexitás. Általános nagy eltérés elvek. A kontrakciós elv. Funkcionális nagy eltérések.
 • Korrelált bemenetű sorok. Lassú lecsengés és fraktális viselkedés. Folyadékmodellek, frakcionális Brown-mozgás. Közepes eltérések.
 • A kontrakciós elv alkalmazásai. Prioritásos sorok.
 • Nagy pufferes (large buffer) és sok forrásos (many sources) aszimptotika.
 • Az effektív sávszélesség és a Mosquito-algoritmus. Hívásengedélyező-csomagütemező algoritmusok döntési logikájának tervezési és implementálhatósági kérdései.
 • Optimális erőforrás (savszélesség, tárolókapacitás) felmérése és forgalmi tervezés forgalommenedzsment eljárásokban.
 • Sávszélesség-tároló kapacitás kompromisszumos (trade-off) görbéinek alkalmazása minőségi átvitel megvalósításában.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: a félév közepén egy zárthelyi dolgozat.
  Fakultatívan: beadható házi feladatok
 • A vizsgaidőszakban: sikeres zárthelyi esetén szóbeli áttekintő vizsga.
 • Elővizsga: kellő számú beadott házi feladat esetén
11. Pótlási lehetőségek

Ha a hallgató nem tud bejárni az előadásokra, akkor kérjük, hogy a félév elején beszélje meg az előadókkal az egyéni felkészülés lehetőségeit.

Az elmulasztott zárthelyi dolgozat szóbeli beszámolóval pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadókkal történő egyéni egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Ganesh-O’Connell-Wischik: Big queues. Springer, 2004 (elektronikusan elérhető)
 2. Dembo-Zeitouni: Large Deviations Techniques and Applications. Springer, 1998
 3. Shwartz-Weiss: Large Deviations for Performance Analysis. Chapman & Hall, 1995
 4. Válogatott cikkek a téma irodalmából
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

25

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

10

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bíró József

egyetemi tanár

TMIT

Maricza István

tud. s.munkatárs

TMIT