Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagy eltérések a tömegkiszolgálásban

  A tantárgy angol neve: Large Deviations in Queuing Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. július 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITTD095 tavaszi 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Biró József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bíró József

  egyetemi tanár

  TMIT

   Dr. Heszberger Zalán

  egyetemi docens

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, elemi tömegkiszolgálás.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Különösen ajánljuk a tárgyat azoknak, akik az őszi félévben hallgatták a “Matematikai statisztika” (vittd066) című doktorandusz tárgyat.

  Párhuzamosan hallgatható a Tömegkiszolgálás I. doktorandusz tárggyal.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy magas szintű bevezetést nyújtson a nagy eltérések elméletének alkalmazásaiba a tömegkiszolgálás területén. A téma aktuális és rendkívül átfogó, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy az absztrakt valószínűségelmélettől a szabadalmaztatott és routerekbe beépített hívásengedélyezési algoritmusokig terjed a lehetséges kapcsolódások köre. A nagy eltérés elmélet lényegében a ritka események kezelésének tudománya, így különösen alkalmas az infokommunikáció területén használt tömegkiszolgálási modelleknél felmerülő nemkívánatos jelenségek (pl. csomagvesztés, túlcsordulás, késleltetés) leírására.

  Az anyag kifejtésében arra törekszünk, hogy hallgatók megragadják a vizsgálat jelenségek intuitív, mérnöki jelentését amellett, hogy az ebben a témában elengedhetetlen matematikai precizitásra is szert tegyenek, ugyanakkor ne vesszenek el a formális részletekben.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés. A tömegkiszolgálás alapfogalmai. Az egy kiszolgálós sor modellje. Elemi nagy eltérés jelenségek. Kitekintés egyéb alkalmazásokra.
  • Nagy eltérések elméletének matematikai alapjai. Legnagyobb tag elv. Kumuláns-generáló függvény. Cramér tétele. Konvexitás. Általános nagy eltérés elvek. A kontrakciós elv. Funkcionális nagy eltérések.
  • Korrelált bemenetű sorok. Lassú lecsengés és fraktális viselkedés. Folyadékmodellek, frakcionális Brown-mozgás. Közepes eltérések.
  • A kontrakciós elv alkalmazásai. Prioritásos sorok.
  • Nagy pufferes (large buffer) és sok forrásos (many sources) aszimptotika.
  • Az effektív sávszélesség és a Mosquito-algoritmus. Hívásengedélyező-csomagütemező algoritmusok döntési logikájának tervezési és implementálhatósági kérdései.
  • Optimális erőforrás (savszélesség, tárolókapacitás) felmérése és forgalmi tervezés forgalommenedzsment eljárásokban.
  • Sávszélesség-tároló kapacitás kompromisszumos (trade-off) görbéinek alkalmazása minőségi átvitel megvalósításában.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: a félév közepén egy zárthelyi dolgozat.
   Fakultatívan: beadható házi feladatok
  • A vizsgaidőszakban: sikeres zárthelyi esetén szóbeli áttekintő vizsga.
  • Elővizsga: kellő számú beadott házi feladat esetén
  11. Pótlási lehetőségek

  Ha a hallgató nem tud bejárni az előadásokra, akkor kérjük, hogy a félév elején beszélje meg az előadókkal az egyéni felkészülés lehetőségeit.

  Az elmulasztott zárthelyi dolgozat szóbeli beszámolóval pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő egyéni egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Ganesh-O’Connell-Wischik: Big queues. Springer, 2004 (elektronikusan elérhető)
  2. Dembo-Zeitouni: Large Deviations Techniques and Applications. Springer, 1998
  3. Shwartz-Weiss: Large Deviations for Performance Analysis. Chapman & Hall, 1995
  4. Válogatott cikkek a téma irodalmából
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  25

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  10

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bíró József

  egyetemi tanár

  TMIT

  Maricza István

  tud. s.munkatárs

  TMIT