Hálózati szimulációs technikák

A tantárgy angol neve: Network Simulation Techniques

Adatlap utolsó módosítása: 2010. szeptember 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITTD086   2/0/0/v 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vidács Attila,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vidács Attila

tud. s. munkatárs

Távközlési és Telematikai Tsz.

Dang Dinh Trang

Távközlési és Telematikai Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

valószínűségszámítás, távközlő hálózatok

7. A tantárgy célkitűzése

Számítógépes szimuláció alatt egy olyan - szabályozott statisztikai mintavételezési eljáráson alapuló - módszert értünk, amely a számítógép számítási kapacitását kihasználva alkalmas komplex sztochasztikus rendszerek vizsgálatára abban az esetben is, amikor az analitikus vagy numerikus eljárások nem alkalmazhatóak. A szimuláció a leggyakrabban használt eszköz a távközlő hálózatok tervezése és teljesítmény-elemzése kapcsán. A szimulációs technikák elmélete egy interdiszciplináris terület, amely ötvözi a valószínűségszámítás, a matematikai statisztika, az optimalizálás és a számítástechnika eredményeit.

A tantárgy célja, hogy bevezetést nyújtson a távközlő hálózatok szimulációs technikáinak elméletébe és alkalmazásaiba, és kellő áttekintést adjon az elérhető szimulációs eszközök és eljárások tudományos szintű és igényű alkalmazásaihoz.

8. A tantárgy részletes tematikája

Matematikai statisztika alapok

valószínűségi változók, véletlen folyamatok, idősorok

A szimuláció és modellezés módszertana

Szimulációs architektúrák

diszkrét eseményvezérelt szimulációk

csomag- folyadék- hibrid-alapú szimulátorok

Gyorsított szimulációs technikák

RESTART, “trajectory-splitting”

Forgalom modellezése és generálása a szimulációkban

forgalom (forrás) modellek

“trace driven” szimulációk

Szimuláció végrehajtása

(ál)véletlenszám generátorok

“warm up” periódus

szükséges szimulációs idő

elosztott szimuláció

Szimulációs eredmények kiértékelése

matematikai statisztika, analízis

paraméterbecslés, idősorok analízise

konfidencia-intervallum, megbízhatóság

Szimulációs eszközök / környezetek

ns2, OPNET, PlasmaSim, ...

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: -

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vagy szóbeli áttekintő vizsga

  1. Elővizsga: (megyezés szerint)
12. Konzultációs lehetőségek

igény szerint az oktatóval egyeztetve

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. M.C. Jeruchim, P. Balaban, K.S. Shanmugan, “Simulation of Communication Systems, Second Edition: Modeling, Methodology and Techniques”, ISBN 0-306-46267-2, Kluwer Academic Publishers, 2001.

2. A.M. Law, W.D. Kelton, “Simulation, Modeling and Analysis”, 3. kiadás, 2000.

3. Válogatott konferencia és folyóiratpublikációk a téma aktuális irodalmából.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

15

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

75

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vidács Attila

tud. s. munkatárs

Távközlési és Telematikai Tsz.

Trang Dinh Dang

Távközlési és Telematikai Tsz.