Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati szimulációs technikák

  A tantárgy angol neve: Network Simulation Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. szeptember 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITTD086   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vidács Attila,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vidács Attila

  tud. s. munkatárs

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  Dang Dinh Trang

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  valószínűségszámítás, távközlő hálózatok

  7. A tantárgy célkitűzése

  Számítógépes szimuláció alatt egy olyan - szabályozott statisztikai mintavételezési eljáráson alapuló - módszert értünk, amely a számítógép számítási kapacitását kihasználva alkalmas komplex sztochasztikus rendszerek vizsgálatára abban az esetben is, amikor az analitikus vagy numerikus eljárások nem alkalmazhatóak. A szimuláció a leggyakrabban használt eszköz a távközlő hálózatok tervezése és teljesítmény-elemzése kapcsán. A szimulációs technikák elmélete egy interdiszciplináris terület, amely ötvözi a valószínűségszámítás, a matematikai statisztika, az optimalizálás és a számítástechnika eredményeit.

  A tantárgy célja, hogy bevezetést nyújtson a távközlő hálózatok szimulációs technikáinak elméletébe és alkalmazásaiba, és kellő áttekintést adjon az elérhető szimulációs eszközök és eljárások tudományos szintű és igényű alkalmazásaihoz.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Matematikai statisztika alapok

  valószínűségi változók, véletlen folyamatok, idősorok

  A szimuláció és modellezés módszertana

  Szimulációs architektúrák

  diszkrét eseményvezérelt szimulációk

  csomag- folyadék- hibrid-alapú szimulátorok

  Gyorsított szimulációs technikák

  RESTART, “trajectory-splitting”

  Forgalom modellezése és generálása a szimulációkban

  forgalom (forrás) modellek

  “trace driven” szimulációk

  Szimuláció végrehajtása

  (ál)véletlenszám generátorok

  “warm up” periódus

  szükséges szimulációs idő

  elosztott szimuláció

  Szimulációs eredmények kiértékelése

  matematikai statisztika, analízis

  paraméterbecslés, idősorok analízise

  konfidencia-intervallum, megbízhatóság

  Szimulációs eszközök / környezetek

  ns2, OPNET, PlasmaSim, ...

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vagy szóbeli áttekintő vizsga

  1. Elővizsga: (megyezés szerint)
  12. Konzultációs lehetőségek

  igény szerint az oktatóval egyeztetve

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. M.C. Jeruchim, P. Balaban, K.S. Shanmugan, “Simulation of Communication Systems, Second Edition: Modeling, Methodology and Techniques”, ISBN 0-306-46267-2, Kluwer Academic Publishers, 2001.

  2. A.M. Law, W.D. Kelton, “Simulation, Modeling and Analysis”, 3. kiadás, 2000.

  3. Válogatott konferencia és folyóiratpublikációk a téma aktuális irodalmából.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  15

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  75

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vidács Attila

  tud. s. munkatárs

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  Trang Dinh Dang

  Távközlési és Telematikai Tsz.