Távközlési szoftverek

A tantárgy angol neve: Telecommunication Software Engineering

Adatlap utolsó módosítása: 2011. január 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak
Mérnök informatikus szak
Kötelező doktorandusz tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITTD074 tavaszi 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Biró József,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csopaki Gyula

tud. főmunkatárs


TMIT

Dr. Csöndes Tibor

címzetes docens

TMIT

Dr. Pap Zoltán

tud. munkatárs

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép hálózatok, Formális nyelvek, Távközlő hálózatok

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs
7. A tantárgy célkitűzése

Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a távközlési szoftverek és a protokollok, kiterjesztett kommunikáló véges automaták elméletén alapuló specifikáció, verifikáció, validáció és konformancia tesztelés témaköréből. Módszerek, algoritmusok valamint formális leíró eszközök és nyelvek alkalmazása távközlési szoftverek és protokollok megvalósítására.

Esettanulmányok a modern kommunikációs protokollokra.

8. A tantárgy részletes tematikája

A protokoll technológia módszertana: A specifikáció, verifikáció, validáció, implementáció és konformancia tesztelés alapfogalmai.

Különböző formális módszerek bemutatása és összehasonlítása: MSC, FSM, LTS, process algebra.
Gráfelméleti alapok. Véges automata alapú tesztsorozat generáló algoritmusok: TT, DS, UIO és W módszer. Teszt részsorozatok valamint tesztsorozat optimalizálás vidéki kínai postás (Rural Chinese Postman) módszer segítségével.

ASN.1 (Abstract Syntax Notation No.1) adatleíró nyelv és szabványos kódolásai (BER, PER).
TTCN-3 (Testing and Test Control Notation) tesztleíró nyelv, TTCN-3 teszt végrehajtó eszköz bemutatása, gyakorlati példák.

Távközlési szoftverek és protokollok formális nyelven történő specifikációja: Az SDL 2000 (Object Oriented Specification and Description Language) nyelvi elemei, a grafikus és a programnyelvi változat jellegzetességei. Kommunikációs csatornák, jelek, jelutak, input sorok, prioritások és időzítések kezelése. Az objektum orientáltság jellegzetes távközlési alkalmazásai.

Labelled Transition Systems (LTS) rövid bemutatása.

Esettanulmányok a modern IP alapú távközlési rendszerekre: IMS, SIP, stb.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: nincs
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  • Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében
11. Pótlási lehetőségek TVSz szerint.
12. Konzultációs lehetőségek Az előadásokon egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. X. Sun, Y. Shen, C. Feng, F. Lombardi: Protocol Conformance Testing Using Unique Input/Output Sequences, World Scientific, 1997
  2. John Larmouth: ASN.1 Complete, Elsevier-Morgan Kaufmann, 1999
  3. Methods for Testing and Specification; The Testing and Test Control Notation version 3;
    Part 1: TTCN-3 Core Language. ETSI ES 201 873-1
  4. Előadások fóliái elektronikusan illetve kinyomtatva.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
Vizsgafelkészülés40
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csopaki Gyula

egy. docens

TMIT

Dr. Dibúz Sarolta

egy. docens

TMIT

Dr. Csöndes Tibor

címzetes docens

TMIT

Dr. Bíró József
 egy. tanár
 TMIT