Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Távközlési szoftverek

  A tantárgy angol neve: Telecommunication Software Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. január 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak
  Mérnök informatikus szak
  Kötelező doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITTD074 tavaszi 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Biró József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csopaki Gyula

  tud. főmunkatárs


  TMIT

  Dr. Csöndes Tibor

  címzetes docens

  TMIT

  Dr. Pap Zoltán

  tud. munkatárs

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózatok, Formális nyelvek, Távközlő hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a távközlési szoftverek és a protokollok, kiterjesztett kommunikáló véges automaták elméletén alapuló specifikáció, verifikáció, validáció és konformancia tesztelés témaköréből. Módszerek, algoritmusok valamint formális leíró eszközök és nyelvek alkalmazása távközlési szoftverek és protokollok megvalósítására.

  Esettanulmányok a modern kommunikációs protokollokra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A protokoll technológia módszertana: A specifikáció, verifikáció, validáció, implementáció és konformancia tesztelés alapfogalmai.

  Különböző formális módszerek bemutatása és összehasonlítása: MSC, FSM, LTS, process algebra.
  Gráfelméleti alapok. Véges automata alapú tesztsorozat generáló algoritmusok: TT, DS, UIO és W módszer. Teszt részsorozatok valamint tesztsorozat optimalizálás vidéki kínai postás (Rural Chinese Postman) módszer segítségével.

  ASN.1 (Abstract Syntax Notation No.1) adatleíró nyelv és szabványos kódolásai (BER, PER).
  TTCN-3 (Testing and Test Control Notation) tesztleíró nyelv, TTCN-3 teszt végrehajtó eszköz bemutatása, gyakorlati példák.

  Távközlési szoftverek és protokollok formális nyelven történő specifikációja: Az SDL 2000 (Object Oriented Specification and Description Language) nyelvi elemei, a grafikus és a programnyelvi változat jellegzetességei. Kommunikációs csatornák, jelek, jelutak, input sorok, prioritások és időzítések kezelése. Az objektum orientáltság jellegzetes távközlési alkalmazásai.

  Labelled Transition Systems (LTS) rövid bemutatása.

  Esettanulmányok a modern IP alapú távközlési rendszerekre: IMS, SIP, stb.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: nincs
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  • Elővizsga: a szorgalmi időszak utolsó hetében
  11. Pótlási lehetőségek TVSz szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadásokon egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. X. Sun, Y. Shen, C. Feng, F. Lombardi: Protocol Conformance Testing Using Unique Input/Output Sequences, World Scientific, 1997
  2. John Larmouth: ASN.1 Complete, Elsevier-Morgan Kaufmann, 1999
  3. Methods for Testing and Specification; The Testing and Test Control Notation version 3;
   Part 1: TTCN-3 Core Language. ETSI ES 201 873-1
  4. Előadások fóliái elektronikusan illetve kinyomtatva.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csopaki Gyula

  egy. docens

  TMIT

  Dr. Dibúz Sarolta

  egy. docens

  TMIT

  Dr. Csöndes Tibor

  címzetes docens

  TMIT

  Dr. Bíró József
   egy. tanár
   TMIT