Tömegkiszolgálás I.

A tantárgy angol neve: Queueing Theory I.

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Mérnök informatikus szak

Doktorandusz képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITTD069   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Molnár Sándor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Molnár Sándor

egy. docens

TMIT

Dr. Bíró József

egy. docens

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése

A tömegkiszolgálás elmélet kutatási feladatokban alkalmazható eredményeinek ismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Pontfolyamatok leírása

Felújítási elmélet

Forgalmi modellek

Fraktalis forgalomelmélet

Fraktalis sorbanálláselmélet

Diszkrét idejű sorbanállási modellek

Forgalommenedzsment eljárások

Esettanulmanyok az IP hálózatok témaköréből

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: -
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli és/vagy szóbeli vizsga
  • Elővizsga: van
11. Pótlási lehetőségek TVSz szerint.
12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. L. Kleinrock: Queueing Systems I-II.
  2. D. Cox, P A W Lewis: Statistical Analysis of Series of Events
  3. H. Bruneel: Discrete Time Models for Communication Networks
  4. Az előadók által ajánlott publikációk
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Molnár Sándor

egy. docens

TMIT

Dr. Bíró József

egy. docens

TMIT