Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tömegkiszolgálás I.

  A tantárgy angol neve: Queueing Theory I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Doktorandusz képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITTD069   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Molnár Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár Sándor

  egy. docens

  TMIT

  Dr. Bíró József

  egy. docens

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Tömegkiszolgálás informatikai rendszerekben

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tömegkiszolgálás elmélet kutatási feladatokban alkalmazható eredményeinek ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Pontfolyamatok leírása

  Felújítási elmélet

  Forgalmi modellek

  Fraktalis forgalomelmélet

  Fraktalis sorbanálláselmélet

  Diszkrét idejű sorbanállási modellek

  Forgalommenedzsment eljárások

  Esettanulmanyok az IP hálózatok témaköréből

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: -
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli és/vagy szóbeli vizsga
  • Elővizsga: van
  11. Pótlási lehetőségek TVSz szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. L. Kleinrock: Queueing Systems I-II.
  2. D. Cox, P A W Lewis: Statistical Analysis of Series of Events
  3. H. Bruneel: Discrete Time Models for Communication Networks
  4. Az előadók által ajánlott publikációk
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár Sándor

  egy. docens

  TMIT

  Dr. Bíró József

  egy. docens

  TMIT