Internet forgalomanalízis és forgalomszabályozás

A tantárgy angol neve: Analysis and Control of Internet Traffic

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Doktorandusz tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITTD031   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Molnár Sándor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Molnár Sándor

Egyetemi Adjunktus

Távközlési és Telematikai Tsz.

Dr. Bíró József

Tud. Munkatárs

Távközlési és Telematikai Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás. Internet alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgynak nincsenek előtanulmányi követelményei. A “Nagysebességű hálózatok teljesítményanalízise” c. doktoranduszi tárgy kíváló bevezető ehhez a tárgyhoz, de nem előfeltétel.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a doktoranduszok megismerjék azokat a modern analízis technikákat melyekkel az IP hálózatok analízise és tervezése vegrehajtható. A tárgy az elméleti matematikai módszerek ismertetése mellett a gyakorlati alkalmazhatóságukra hangsúlyt helyez. Számos példa kerül bemutatásra az IP hálózatok forgalmának analízise, modellezése, teljesítményelemzése és a kapcsolódó tervezési kérdéseknek bemutatására. A tárgy célja az is, hogy közvetlenül segítse az adott területen dolgozó doktoranduszok kutatási tevékenységét, igy a példákat és esettanulmányokat a legizgalmasabb nemzetközi kutatási témák közül válogatjuk.

8. A tantárgy részletes tematikája

Matematikai háttér:

Pontfolyamatok áttekintése

Statisztikai összefoglaló

Sorbanállási modellek

Statisztikus multiplexerek sorbanállási viselkedése

Az Internet vizsgálata:

Internet forgalom vizsgálata

Internet forgalmi mérések

Internet forgalmi modellek (ftp, http, telnet, voice, video, multimedia, stb.)

Az Internet forgalom fraktális leírása

QoS eljárások Internet forgalommenedzsmentre

Hívásengedélyező eljárások

Forgalom ütemező algoritmusok analízise

Internet forgalomszabályozás vizsgálata

Internet hálózatok teljesítőképességi analízise

Esettanulmányok

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

a) Szorgalmi időszakban:

A félév folyamán feladatok kerülnek kiosztásra. A házi feladatok helyes megoldása a vizsgára bocsátás feltétele és erdeménye a vizsgába beleszámít.

b) Vizsgaidőszakban:

Írásbeli vagy szóbeli áttekintő vizsga. A vizsgaosztályzat kialakításánál figyelembe vesszük az órai aktivitást és a házi feladatok megoldásait.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. D. R. Cox, P. A. W. Lewis: The Statistical Analysis of Series of Events, John Wiley & Sons, 1966.

2. Leonard Kleinrock: Sorbanállás-kiszolgálás, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

3.Herwig Bruneel, Byung G. Kim: Discrete-Time Models for Communication Systems including ATM, Kluwer Academic Publishers, 1993.

4. Stevens: TCP/IP Illustrated, 1995.

5. Válogatott konferencia és folyóiratpublikációk a téma aktuális irodalmából.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Molnár Sándor

Egyetemi Adjunktus

Távközlési és Telematikai Tsz.

Dr. Bíró József

Tud. Mts.

Távközlési és Telematikai Tsz.