Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Internet forgalomanalízis és forgalomszabályozás

  A tantárgy angol neve: Analysis and Control of Internet Traffic

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITTD031   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Molnár Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár Sándor

  Egyetemi Adjunktus

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  Dr. Bíró József

  Tud. Munkatárs

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás. Internet alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgynak nincsenek előtanulmányi követelményei. A “Nagysebességű hálózatok teljesítményanalízise” c. doktoranduszi tárgy kíváló bevezető ehhez a tárgyhoz, de nem előfeltétel.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a doktoranduszok megismerjék azokat a modern analízis technikákat melyekkel az IP hálózatok analízise és tervezése vegrehajtható. A tárgy az elméleti matematikai módszerek ismertetése mellett a gyakorlati alkalmazhatóságukra hangsúlyt helyez. Számos példa kerül bemutatásra az IP hálózatok forgalmának analízise, modellezése, teljesítményelemzése és a kapcsolódó tervezési kérdéseknek bemutatására. A tárgy célja az is, hogy közvetlenül segítse az adott területen dolgozó doktoranduszok kutatási tevékenységét, igy a példákat és esettanulmányokat a legizgalmasabb nemzetközi kutatási témák közül válogatjuk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Matematikai háttér:

  Pontfolyamatok áttekintése

  Statisztikai összefoglaló

  Sorbanállási modellek

  Statisztikus multiplexerek sorbanállási viselkedése

  Az Internet vizsgálata:

  Internet forgalom vizsgálata

  Internet forgalmi mérések

  Internet forgalmi modellek (ftp, http, telnet, voice, video, multimedia, stb.)

  Az Internet forgalom fraktális leírása

  QoS eljárások Internet forgalommenedzsmentre

  Hívásengedélyező eljárások

  Forgalom ütemező algoritmusok analízise

  Internet forgalomszabályozás vizsgálata

  Internet hálózatok teljesítőképességi analízise

  Esettanulmányok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a) Szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán feladatok kerülnek kiosztásra. A házi feladatok helyes megoldása a vizsgára bocsátás feltétele és erdeménye a vizsgába beleszámít.

  b) Vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vagy szóbeli áttekintő vizsga. A vizsgaosztályzat kialakításánál figyelembe vesszük az órai aktivitást és a házi feladatok megoldásait.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. D. R. Cox, P. A. W. Lewis: The Statistical Analysis of Series of Events, John Wiley & Sons, 1966.

  2. Leonard Kleinrock: Sorbanállás-kiszolgálás, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

  3.Herwig Bruneel, Byung G. Kim: Discrete-Time Models for Communication Systems including ATM, Kluwer Academic Publishers, 1993.

  4. Stevens: TCP/IP Illustrated, 1995.

  5. Válogatott konferencia és folyóiratpublikációk a téma aktuális irodalmából.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár Sándor

  Egyetemi Adjunktus

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  Dr. Bíró József

  Tud. Mts.

  Távközlési és Telematikai Tsz.