Beszédakusztika: az emberi és gépi beszéd feldolgozása

A tantárgy angol neve: Speech Acoustics: Analysis of Human and Machine Speech

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

doktorandusz tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITTD019 5 4/0/0/v 5 2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vicsi Klára,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vicsi Klára

tudományos főmunkatárs

TTT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Rendszerezett ismereteket kíván adni az emberi beszédről, mint, az emberi kommunikáció egyik alapvető eszközéről. Részletesen tárgyalja az emberi beszédkeltés fiziológiai és akusztikai leírását és az emberi beszédérzékelést fiziológiai és információ-elméleti szempontból.

Bevezető, alapozó tudást ad a beszédkommunikáció alapjairól, amely további kurzusokkal, vagy önképzéssel bővíthető, mint pl. a beszédanalízálási és kódolási módszerek, a gépi beszédfelismerés és szintézis, a beszédakusztika alkalmazása a gyógyászatban, stb. .
A beszédkommunikáció egy interdiszciplináris terület. A tantárgy nagy mértékben támaszkodik a fizikai, mérnöki alapismeretekre, de nyelvészeti, fonetikai, pszichológiai, foniátriai és audiológiai ismeretekhez is hozzájuttatja a hallgatókat.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. félév

a) A beszéd, mint a nyelvi kommunikáció egyik eszköze. A beszéd leírása nyelvi fogalmakkal: fonémák, intonáció, stb. leírása, üzenetek megfogalmazása, az egyes nyelvek szerinti különbözőségek és egyezőségek.

b) Beszédakusztikai alapismeretek. Artikulációs fonetika: az artikuláció leírása beszédképzéskor. Akusztikai fonetika: a hangképzés, a létrehozott beszéd akusztikai leírása. Coartikuláció, szupraszegmentális jegyek. Akusztikai, fonetikai előfeldolgozás a gépi beszédfelismerésnél.

2. félév

c) Beszédérzékelés. A hallás anatómiája. A beszédjel akusztikai tulajdonságainak kapcsolata az érzékelt hanggal, továbbá a beszédmegértéssel. Beszédmegértési modellek. Gépi beszédfelismerés.

d) Beszédhangképzési és beszédhang érzékelési, megértési rendellenességek és gyógyítási lehetőségeik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás gyakorlattal összekötve

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

b. A vizsgaidőszakban:

c. Elővizsga:

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Gordos Géza - Takács György: Digitális beszédfeldolgozás

Subovich István: Beszédakusztika Főiskolai jegyzet

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vicsi Klára

tudomanyos főmunkatárs

TTT