Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beszédakusztika: az emberi és gépi beszéd feldolgozása

  A tantárgy angol neve: Speech Acoustics: Analysis of Human and Machine Speech

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITTD019 5 4/0/0/v 5 2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vicsi Klára,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Vicsi Klára

  tudományos főmunkatárs

  TTT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Rendszerezett ismereteket kíván adni az emberi beszédről, mint, az emberi kommunikáció egyik alapvető eszközéről. Részletesen tárgyalja az emberi beszédkeltés fiziológiai és akusztikai leírását és az emberi beszédérzékelést fiziológiai és információ-elméleti szempontból.

  Bevezető, alapozó tudást ad a beszédkommunikáció alapjairól, amely további kurzusokkal, vagy önképzéssel bővíthető, mint pl. a beszédanalízálási és kódolási módszerek, a gépi beszédfelismerés és szintézis, a beszédakusztika alkalmazása a gyógyászatban, stb. .
  A beszédkommunikáció egy interdiszciplináris terület. A tantárgy nagy mértékben támaszkodik a fizikai, mérnöki alapismeretekre, de nyelvészeti, fonetikai, pszichológiai, foniátriai és audiológiai ismeretekhez is hozzájuttatja a hallgatókat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. félév

  a) A beszéd, mint a nyelvi kommunikáció egyik eszköze. A beszéd leírása nyelvi fogalmakkal: fonémák, intonáció, stb. leírása, üzenetek megfogalmazása, az egyes nyelvek szerinti különbözőségek és egyezőségek.

  b) Beszédakusztikai alapismeretek. Artikulációs fonetika: az artikuláció leírása beszédképzéskor. Akusztikai fonetika: a hangképzés, a létrehozott beszéd akusztikai leírása. Coartikuláció, szupraszegmentális jegyek. Akusztikai, fonetikai előfeldolgozás a gépi beszédfelismerésnél.

  2. félév

  c) Beszédérzékelés. A hallás anatómiája. A beszédjel akusztikai tulajdonságainak kapcsolata az érzékelt hanggal, továbbá a beszédmegértéssel. Beszédmegértési modellek. Gépi beszédfelismerés.

  d) Beszédhangképzési és beszédhang érzékelési, megértési rendellenességek és gyógyítási lehetőségeik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás gyakorlattal összekötve

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban:

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Gordos Géza - Takács György: Digitális beszédfeldolgozás

  Subovich István: Beszédakusztika Főiskolai jegyzet

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Vicsi Klára

  tudomanyos főmunkatárs

  TTT