Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagysebességű hálózatok teljesítményanalízise

  A tantárgy angol neve: Performance Analysis of High Speed Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITTD018   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Biró József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár Sándor

  Egyetemi Adjunktus

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  Dr. Bíró József

  Tud. Munkatárs

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgynak nincsenek előtanulmányi követelményei.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a doktoranduszok megismerjék azokat a modern analízis technikákat a szükséges elméleti háttérrel együtt, melyekkel a modern nagysebességű hálózatok analízise és tervezése vegrehajtható. A tárgy hangsúlyt fektet mind az elméleti matematikai módszerek ismertetésére, és egyúttal a gyakorlati alkalmazhatóságukra is. Számos példa kerül bemutatásra pl. ATM, IP vagy más hálózatok forgalmának analízise, modellezése, teljesítményelemzése és a kapcsolódó tervezési kérdéseinek bemutatására. A tárgy célja az is, hogy közvetlenül segítse az adott területen dolgozó doktoranduszok kutatási tevékenységét, igy a példákat és esettanulmányokat a legizgalmasabb nemzetközi kutatási témák közül válogatjuk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Pontfolyamatok leírása

  Poisson folyamat és általánosításai

  Felújításelmélet

  ATM és Internet forgalom analízise

  Születés-halálozási sorbanállási rendszerek (M/M/k/l sorok) és alkalmazásuk

  Középfokú sorbanálláselmélet (M/G/1, G/M/m sorok) és alkalmazásuk

  Forgalmi modellek (ftp, http, telnet, voice, video, multimedia, stb.)

  Fraktális forgalom analízise és modellezése

  Független érkezéseket feltételező diszkrét idejű modellek

  analízise (GI/D/1, GI/D/c, GI/G/1)

  Bonyolultabb diszkrét idejű sorbanállási modellek vizsgálata

  nem független érkezések

  kiszolgáló megszakítás (server interruption)

  prioritásos modellek vizsgálata

  Forgalom ütemező algoritmusok analízise

  ATM kapcsolóelemek és kapcsolóhálózatok vizsgálata folytonos és diszkrét idejű

  modellek segítségével

  Statisztikus multiplexerek sorbanállási viselkedése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a) Szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán feladatok kerülnek kiosztásra. A házi feladatok helyes megoldása a vizsgára bocsátás feltétele és erdeménye a vizsgába beleszámít.

  b) Vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vagy szóbeli áttekintő vizsga. A vizsgaosztályzat kialakításánál figyelembe vesszük az órai aktivitást és a házi feladatok megoldásait.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. D. R. Cox, P. A. W. Lewis: The Statistical Analysis of Series of Events, John Wiley & Sons, 1966.

  2. Leonard Kleinrock: Sorbanállás-kiszolgálás, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

  3.Herwig Bruneel, Byung G. Kim: Discrete-Time Models for Communication Systems including ATM, Kluwer Academic Publishers, 1993.

  4. Válogatott konferencia és folyóiratpublikációk a téma aktuális irodalmából.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár Sándor

  Egyetemi Adjunktus

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  Dr. Bíró József

  Tud. Mts.

  Távközlési és Telematikai Tsz.