Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Forgalmi mérések statisztikája

  A tantárgy angol neve: Statistics of Traffic Measurements

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITTD017   4/0/0/v 0 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Maricza István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Györfi László

  egyetemi tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Maricza István

  tudományos . segédmunkatárs

  Távközlési és Telematikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ---

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat azokkal az alkalmazott matematikai eszközökkel és számítógépes módszerekkel, melyek a modern szélessávú hálózatok forgalmi adatainak statisztikai elemzéséhez szükségesek.

  A legfontosabb forgalmi modellek áttekintése és az alapvető statisztikai fogalmak (becslés, hipotézisvizsgálat, modellillesztés) tisztázása után sorra megvizsgáljuk a különböző módszereket, egyenlő hangsúlyt fektetve az eljárások lényegének tisztázására és a konkrét gyakorlati kivitelezésére. Az általános elveket számos példával illusztráljuk és a tanult módszerek számítógépes alkalmazásával is megismerkedünk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  a) Forgalmi modellek. Statisztikai mintavétel. Leíró statisztikák. Grafikus ábrázolás, feltáró adatelemzés. Az eloszlás alakjának vizsgálata. Statisztikai szoftverek áttekintése.

  b) Forgalmi jellemzők becslései és konfidencia-intervallumok. Maximum likelihood- és momentum-módszer. A korrelációstruktúra vizsgálata.

  c) Statisztikai hipotézisvizsgálat. Paraméteres és nem-paraméteres próbák. Illeszkedésvizsgálat

  d) Idősorok elemzése. A stacionaritás kérdése. Trend és szezonalitás szűrése. Spektrális analízis. Hosszú távon összefüggő adatok vizsgálata.

  e) Pontfolyamatok statisztikája. Függetlenségvizsgálat. Másodrendű leírás. A klasszikus Poisson-modell hiányosságai

  f) Az ATM- és Internet-forgalom vizsgálata

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás (+ önálló számítógépes gyakorlás)

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a félév közepén egy zárthelyi dolgozat, illetve gyakorlati beszámoló a megszerzett számítógépes adatelemzési ismeretekből

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga (a szorgalmi időszak követelményeinek teljesítése után)

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a) Bevezetés a matematikai statisztikába. (Szerk.: Fazekas I.) Egyetemi jegyzet. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (1997)

  b) Cox–Lewis: The Statistical Analysis of Series of Events. Wiley, 1966

  c) Lukács: Matematikai statisztika. 2. kiadás. Műszaki Könyvkiadó (1996)

  d) Mardia – Kent – Bibby: Multivariate Analysis. Academic Press, London (1979)

  e) Móri–Szeidl–Zempléni: Matematikai statisztika példatár. ELTE Eötvös kiadó (1997)

  f) Vincze: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal.

  g) Válogatott cikkek a kommunikációs hálózatok irodalmából

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Maricza István

  tudományos segédmunkatárs

  Távközlési és Telematikai Tanszék