Hálózatbiztonság

A tantárgy angol neve: Network Security

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 9.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT9373   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Gábor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fehér Gábor PhD

egy. docens

TMIT

 

 

 

 

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógépes és matematikai alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM (TárgyEredmény( "BMEVIHI9367" , "felvétel" , _ ) >0 )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

nincs ilyen tárgy

7. A tantárgy célkitűzése

Átfogó és gyakorlati ismereteket nyújtani napjaink infokommunikációs hálózatainak biztonsága témakörében mind informatikus és villamosmérnök hallgatók számára.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • A tárgy célkitűzése, a hálózatbiztonság története és jelentősége
 • Bevezetés
  • Hálózatbiztonsági célok és fogalmak
  • A hálózat- és információbiztonság viszonya
  • Fenyegetések vizsgálatának módszerei (Threat analysis, Risk assesment)
  • Konkrét fenyegetések
 • Kriptográfia
  • Szimmetrikus algoritmusok (blokk-típusú: DES,3DES,AES, folyam-típusú: RC4)
  • Aszimmetrikus algoritmusok (Moduló-aritmetikai alapok, RSA, DSA, elliptikus módszerek)
  • Hash függvények (MD5,SHA1)
  • Diffie Hellman (DH) kulcscsere
 • Végpontkommunikáció védelme
  • Kulcsmenedzsment
   • Elméleti alapok: DH, RSA, keytreshold, többszereplős DH
   • Protokollok: OAKLEY, ISAKMP, IKE, GKMP
  • Hitelesítés (Authentikáció)
   • Elméleti alapok
   • Protokollok: Kerberos, PGP, önszervező PKI, CA, elosztott CA, küszöbkriptográfia (Threshold Cryptography)
  • 4.3 AAA rendszerek (hitelesítés, jogosultság, számlázás)
   • Radius, Diameter
  • 4.4 Titkosítási protokollok
   • IPSec, TLS/SSL, SSH
   • Gyakorlati OpenSSL függvények
 • Kommunikációs infrastruktúra védelme
  • Útvonalválasztási ismeretek, ad-hoc hálózatok
   • RIP, OSPF, DSR, AODV
  • 5.2 Fenyegetettségek részletezése
  • 5.3 Biztonságos útvonalválasztás (Secure routing)
   • Ariadne, SAR, SAODV, Onion
 • Architekturális védelem
  • Proxy, tűzfal, mézesmadzag (honeypot), NAT
  • Behatolás-jelző rendszerek (IDS)
 • Bizonyos vezeték nélküli rendszerek biztonsági protokolljai
  • WEP, Bluetooth, GSM, RF hálózatok, szórt spektrumú rendszerek (DSS)
  • Eset-tanulmányok
 • Érdekességek
  • Kvantum-kriptográfia
  • A titkosítás jogi vetületei
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: 1 db nagyzárthelyi dolgozat
  A félévi aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése, vagy ennek pótlása elégséges szinten.
 • A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga
 • Elővizsga: Megegyezés szerint
11. Pótlási lehetőségek

A nagyzárthelyi dolgozatot vizsgaidőszakban csak egyszer lehet pótolni.

12. Konzultációs lehetőségek

A hallgatók kérdéseikkel kereshetik az oktatókat folyamatosan e-mailen keresztül. Ezen felül nagyzárthelyi dolgozat és vizsgák előtt megegyezés szerint konzultációt tartunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Györfi László, Győri Sándor, Vajda István: Információ- és Kódelmélet, Typotex kiadó, 2000.

Ajánlott még:

 • Simson Garfinkel, Gene Spafford: Practical Unix and Internet Security, second edition, O’Reilly & Associates, Inc., 1996.
 • Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner: Network Security: PRIVATE Communication in a PUBLIC World, Prentice Hall, 1995.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

30

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Tóth László DSc

egy. tanár

TMIT

Dr. Fehér Gábor PhD

egy. docens

TMIT

Zömbik László

ügyvivő szakértő

TMIT