Nagysebességű hálózati technikák

A tantárgy angol neve: High-speed Networking Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT9327   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Cinkler Tibor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Cinkler Tibor

egyetemi adjunktus

TMIT

Varga Tamás

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép- és távközlő-hálózatok alapok illetve híradástechnikai alapismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgy felvételéhez vizsga szükséges az alábbi tárgyakból:

- Villamosmérnöki Szak: Informatika II. (VIAU2024), Híradástechnika (VITT3026)

- Műszaki Inf. Szak: Számítógép-hálózatok (VIFO3222), Távközlő hálózatok (VITT3246)

Nem vehető fel a következő tárgyakból történt vizsga esetén:

- Hálózati architektúrák (VIHI9012)

- Internet elemei és hozzáférési technológiái I. (VIMHH9333)

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy a korszerű nagysebességű hozzáférési és szállító-hálózati technikák alapelveinek és működésének megismertetését, felhasználási területeik és gyakorlati alkalmazásaik rendszerbe foglalását kívánja megvalósítani. A tárgy tematikája támaszkodik az Internet, a mobilhálózatok és a vezetékes távközlő-hálózatok

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezető – Út a modern kommunikációs hálózatokig (multi-service networks)

Alapok – Közeg-hozzáférési technikák (FDMA, TDMA, CDMA, Aloha, CSMA/CD, CSMA/CS), Kapcsolás-technika (briging, switching, routing)

Hozzáférési Technikák – Vezetékes hozzáférési hálózatok (dial-up, ISDN, xDSL, CableModem, Ethernet), Vezeték nélküli hozzáférési hálózatok (HSCSD, GPRS/EDGE, UMTS)

Internet – IP protokoll (alapok, tördelés, címzésrendszer, csomagtovábbítás), Adatátvitel (TCP forgalom- és torlódás-szabályozás, QoS), Útvonalválasztás (alapok, protokollok, architektúrák), Internet (felépítése, üzemeltetés)

Szállítóhálózat Technikái – Távközlő rendszerek (PDH rendszerek, Sonet/SDH, ngSDH), ATM hálózatok (alapfogalmak, referenciamodell, forgalom-menedzsment, együttműködés), Optikai hálózatok (OPS, OBS, OFS, DWDM), Forgalomtervezés (MPLS, gMPLS)

Szolgáltatások – beszéd és adatátvitel sajátosságai, TCP/IP alkalmazások forgalom jellemzői, szolgáltatás minőség biztosítása és ellenőrzése, tervezési kérdések

Összefoglalás – Konzultáció

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás: heti 2+2 óra

10. Követelmények

Szorgalmi időszakban: 1 kis zárthelyi (ZH)

1 félévközi feladat (FF)

Vizsgaidőszakban: 1 vizsga

Aláírás: A félévközi ZH és FF megadott határidőre történő teljesítése, illetve a vizsgaidőszak végéig való pótlása az aláírás megadásást jelenti.

Érdemjegy: Vizsgajegy: 0.2 * (ZH) + 0.2 * (FF) + 0.6 * (írásbeli vizsgajegy)

Nem megírt vagy elégtelen ZH vagy FF eredménye 0-nak számít.

Az érdemjegyek kialakításánál az alábbi táblázat az irányadó, szóbeli javítási lehetőséggel.

minimális elért pontszám

%-ban kifejezve

Érdemjegy

35%

2

50%

3

65%

4

80%

5

11. Pótlási lehetőségek

A ZH különeljárási díj fejében javítható/pótolható az első vizsga alkalmával.

A FF a beadási határidőn túl különeljárási díj ellenében pótolható.

Egyidejű aláírás és vizsgajegy megszerzése, útóvizsga jelleggel egy alkalommal, különeljárási díj ellenében történhet; sikertelen vizsga aláírás megtagadását jelenti.

12. Konzultációs lehetőségek

Minden óra végén/után helyben személyesen, illetve előzetes bejelentkezés alapján.

Cinkler Tibor Szoba: IE.319B Tel: 463-1861 Email: cinkler@tmit.bme.hu

Varga Tamás Szoba: IE.345 Tel: 463-3443 Email: varga@tmit.bme.hu

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgy levelezési lista: http://leda.ttt.bme.hu/mailman/listinfo/nsht

A tárgy mindenkori honlapja: http://leda.ttt.bme.hu/~cinkler/NSHT/

IRODALOM:

A tárgy honlapján naprakész irodalomjegyzék áll a hallgatók rendelkezésére. A jelentősebb források:

W. Richard Stevens: TCP/IP Illustrated, Volume I.: The Protocols, Addison-Wesley Longman, 1994, ISBN 0-201-63346-9

Martin de Prycker: Asynchronous Transfer Mode, Solution for Broadband ISDN, Prentice Hall, UK, 1995

U. Black: ATM I, II, III; Prentice Hall, 1999

CISCO Internetworking Technology Overview, http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

8

Házi feladat elkészítése

40

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

0

Internet böngészés

Javasolt

Vizsgafelkészülés

32

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Cinkler Tibor

egyetemi adjunktus

TMIT

Varga Tamás

TMIT