Fuzzy rendszerek I.

A tantárgy angol neve: Fuzzy Systems I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT9279   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kóczy László Tamás,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kóczy T. László

egyetemi tanár

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Botzheim János

doktorandusz

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, Digitális technika I.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

A fuzzy rendszerek alapjainak megismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgy összefoglalja a fuzzy halmazok és logika alapfogalmait, tárgyalja a fuzzy műveletek tulajdonságait, kitér a különböző t-norma családokra. Ismerteti a fuzzy mértékeket, különös tekintettel a a posszibilitási mértékek tulajdonságaira.

A fuzzy relációk a relációk vetülete és hengeres kiterjesztése fogalmai után bevezeti a Zadeh-féle CRI irányítási algoritmust, majd a Mamdanitól származó vetületi algoritmust és ennek súlyarányos válfaját.

Különböző alkalmazási példákat mutat be, elsősorban japán és amerikai tapasztalatok alapján.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

- a foglalkozásokon való részvétel ajánlott

- nincs ZH

- lehetőség van házifeladat készítésére, és sikeres nagyházi feladat elkészítése jeles vizsgával egyenértékű

b. A vizsgaidőszakban:

- szóbeli vizsga

  1. Elővizsga:
11. Pótlási lehetőségek
12. Konzultációs lehetőségek

Az oktatóval történő megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kóczy T. László - Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek, Typotex Kiadó, 2000

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

24

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

40

Vizsgafelkészülés vagy házi feladat elkészítése

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kóczy T. László

egyetemi tanár

Távközlési és Médiainformatikai tanszék