Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fuzzy rendszerek I.

  A tantárgy angol neve: Fuzzy Systems I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT9279   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kóczy László Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kóczy T. László

  egyetemi tanár

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Botzheim János

  doktorandusz

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Digitális technika I.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A fuzzy rendszerek alapjainak megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy összefoglalja a fuzzy halmazok és logika alapfogalmait, tárgyalja a fuzzy műveletek tulajdonságait, kitér a különböző t-norma családokra. Ismerteti a fuzzy mértékeket, különös tekintettel a a posszibilitási mértékek tulajdonságaira.

  A fuzzy relációk a relációk vetülete és hengeres kiterjesztése fogalmai után bevezeti a Zadeh-féle CRI irányítási algoritmust, majd a Mamdanitól származó vetületi algoritmust és ennek súlyarányos válfaját.

  Különböző alkalmazási példákat mutat be, elsősorban japán és amerikai tapasztalatok alapján.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - a foglalkozásokon való részvétel ajánlott

  - nincs ZH

  - lehetőség van házifeladat készítésére, és sikeres nagyházi feladat elkészítése jeles vizsgával egyenértékű

  b. A vizsgaidőszakban:

  - szóbeli vizsga

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatóval történő megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kóczy T. László - Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek, Typotex Kiadó, 2000

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  24

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  40

  Vizsgafelkészülés vagy házi feladat elkészítése

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kóczy T. László

  egyetemi tanár

  Távközlési és Médiainformatikai tanszék