Fuzzy rendszerek II.

A tantárgy angol neve: Fuzzy Systems II.

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 9.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT9269   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kóczy László Tamás,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kóczy T. László DSc

egyetemi tanár

TMIT

Dr. Baranyi Péter PhD

egyetemi docens

TMIT

Botzheim János

 

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, Formális logika, Algebra

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Kötelező a Fuzzy rendszerek I. tárgy előzetes hallgatása

7. A tantárgy célkitűzése

Mérnöki modellezési technikákban alkalmazott közelítési és irányítástechnikai módszerek megismerése a lágy számítástudomány témakörében.

8. A tantárgy részletes tematikája

Fuzzy bonyolultságcsökkentő módszerek

 • Interpolatív fuzzy rendszerek
 • Hierarchikus fuzzy rendszerek
 • Interpolatív hierarchikus fuzzy rendszerek

Intelligens optimalizálás

 • Fuzzy klaszterezés
 • Evolúciós algoritmusok
 • Fuzzy szabályoptimalizálás bakteriális algoritmusokkal
 • Levenberg-Marquardt algoritmus

Neurális hálózatok alapjai

 • tanulás minták alapján
 • a Perceptron
 • MLP, RBF és B-spline típusú neurális hálózatok
 • A Back-propagation algoritmus

Számítási intelligencia és approximáció

 • Kolmogorov féle univerzális közelítési módszerek vizsgálata
 • Az univerzalitás vizsgálata gyakorlati esetekre
 • Approximációs jóság és bonyolultság

Fuzzy gráfok

 • Hálózatok optimalizálása
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Heti 2x2 óra előadás.

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban:
  • a foglalkozásokon való részvétel ajánlott
  • nincs ZH
  • lehetőség van nagyházifeladat készítésére, a sikeres nagyházifeladat elkészítése jeles vizsgával egyenértékű
 • A vizsgaidőszakban:
  • szóbeli vizsga
 • Elővizsga:
  • utolsó héten
11. Pótlási lehetőségek

TVSZ szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Az oktatóval történő megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kóczy T. László - Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek, Typotex Kiadó, 2000

Az előadásokon segédletek kerülnek kiosztásra.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

24

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

40

Vizsgafelkészülés vagy házi feladat elkészítése

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kóczy T. László DSc

egyetemi tanár

TMIT