Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fuzzy rendszerek II.

  A tantárgy angol neve: Fuzzy Systems II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 9.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT9269   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kóczy László Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kóczy T. László DSc

  egyetemi tanár

  TMIT

  Dr. Baranyi Péter PhD

  egyetemi docens

  TMIT

  Botzheim János

   

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Formális logika, Algebra

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező a Fuzzy rendszerek I. tárgy előzetes hallgatása

  7. A tantárgy célkitűzése

  Mérnöki modellezési technikákban alkalmazott közelítési és irányítástechnikai módszerek megismerése a lágy számítástudomány témakörében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Fuzzy bonyolultságcsökkentő módszerek

  • Interpolatív fuzzy rendszerek
  • Hierarchikus fuzzy rendszerek
  • Interpolatív hierarchikus fuzzy rendszerek

  Intelligens optimalizálás

  • Fuzzy klaszterezés
  • Evolúciós algoritmusok
  • Fuzzy szabályoptimalizálás bakteriális algoritmusokkal
  • Levenberg-Marquardt algoritmus

  Neurális hálózatok alapjai

  • tanulás minták alapján
  • a Perceptron
  • MLP, RBF és B-spline típusú neurális hálózatok
  • A Back-propagation algoritmus

  Számítási intelligencia és approximáció

  • Kolmogorov féle univerzális közelítési módszerek vizsgálata
  • Az univerzalitás vizsgálata gyakorlati esetekre
  • Approximációs jóság és bonyolultság

  Fuzzy gráfok

  • Hálózatok optimalizálása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Heti 2x2 óra előadás.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
   • a foglalkozásokon való részvétel ajánlott
   • nincs ZH
   • lehetőség van nagyházifeladat készítésére, a sikeres nagyházifeladat elkészítése jeles vizsgával egyenértékű
  • A vizsgaidőszakban:
   • szóbeli vizsga
  • Elővizsga:
   • utolsó héten
  11. Pótlási lehetőségek

  TVSZ szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatóval történő megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kóczy T. László - Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek, Typotex Kiadó, 2000

  Az előadásokon segédletek kerülnek kiosztásra.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  24

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  40

  Vizsgafelkészülés vagy házi feladat elkészítése

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kóczy T. László DSc

  egyetemi tanár

  TMIT