Peer-to-Peer (P2P) hálózatok

A tantárgy angol neve: Peer-To-Peer Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 9.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak
Villamosmérnöki szak
Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT9176 6, 8 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vida Rolland,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Vida Rolland, PhDegy. docensTMIT
Simon Csabaügyv. szakértőTMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép hálózatok (nem kizáró ok)

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése

Napjaink hálózatainak egyik legfontosabb jellemzője az a paradigmaváltás, mely a központosított kliens-szerver tipusú architektúrák helyettesítését érinti új generációs elosztott peer-to-peer (P2P; egyenrangú) rendszerekkel. A jövő hálózatai nagy valószínűséggel az ezen rendszerek által szolgáltatott új kommunikációs technológiákra fognak majd épülni. Ennek tudatában, fontosnak tartjuk megismertetni a hallgatókat a peer-to-peer kommunikáció elveivel és hasznosítási lehetőségeivel.

Egy peer-to-peer hálózatban a résztvevő csomópontok kölcsönösen egyenrangúnak tekintik egymást, és megosztják számítási kapacitásukat, adataikat vagy alkalmazásaikat a többi csomóponttal, anélkül, hogy egy központilag menedzselt és ellenőrzött rendszer vezérelné a kapcsolattartást. A peer-to-peer technológia a Napster-típusú fájlcserélő rendszerek által vált ismertté és népszerűvé az elmúlt néhány évben. Valójában azonban egy ennél sokkal általánosabb fogalomról, egy új hálózati kommunikációs alapelvről van szó. A jövő hálózatait a jelenleginél nagyságrendekkel nagyobb számú, többnyire mobil, vezetéknélküli eszköz ad hoc kommunikációja jellemzi majd. A peer-to-peer típusú elosztott rendszerek, a ma létező megoldásokkal ellentétben, jól illeszkednek ezen hálózatok elvárásaihoz.

A tárgy konkrét célja megismertetni a hallgatót a peer-to-peer hálózatok működési elveivel és hasznosítási lehetőségeivel. Részletesen bemutatjuk továbbá a mobil ad hoc hálózatokat és az alkalmazási szintű multicast (többesadás) protokollokat, mint a peer-to-peer kommunikációs elvet megvalósító két megoldást.

8. A tantárgy részletes tematikája Bevezető fogalmak. A peer-to-peer hálózatok sajátosságai – szolgáltatás felderítés, topológia felépítés, keresés, útvonalválasztás, hozzáférhetőség, megbízhatóság, biztonsági kérdések.

Fájlcserélő megoldások:

 • Fájlcserélés és annak jogi vonatkozásai;
 • Első generációs fájlcserélők: Usenet, Napster;
 • Második generációs fájlcserélők: DirectConnect, DC++, eDonkey, eMule, Gnutella;
 • Hierarchikus fájlcserélő rendszerek: Kazaa;
 • Elosztott letöltés: BitTorrent;
 • Anonimitás biztosítása: Freenet;
 • Különböző fájlcserélő megoldások teljesítmény alapú összehasonlítása (hibatűrés, útvonalhossz, késleltetés, stb.)

Elosztott hash táblák (DHT):

 • DHT rendszerek szerepe a P2P hálózatok útválasztásában és a tartalom kereső eljárások javításában - alapelvek;
 • Tartalom alapján címzett hálózatok (Content Addressable Networks);
 • Chord gyűrűk;
 • Utótag alapú útválasztás – Tapestry;
 • XOR metrika alapú keresés – Kademlia, Overnet;
 • Hierarchikus DHT-k.

P2P alapú megoldások multimédia rendszerekre:

 • Voice over IP (VoIP) rendszerek p2p alapon – Skype;
 • IPTV megoldások p2p alapon – p2pTV, SopCast, Joost;
 • P2P streaming rendszerek tervezése;

Szolgáltatók viszonya a P2P technológiákhoz:

 • Internet szolgáltatók (ISP) viszonya a P2P alkalmazásokhoz;
 • Tartalom szolgáltatók viszonya a P2P alkalmazásokhoz;
 • Forgalmi jellegzetességek, P2P forgalom azonosítása;
 • Cache-elési politika;
 • Intelligens P2P rendszerek az ISP-k terhelésének csökkentésére - Proactive network Provider Participation for P2P (P4P);

Alkalmazási szintű multicast (ALM):

 • A csoportos kommunikáció sajátosságai.
 • A hálózati szintű multicast rövid áttekintése, előnyei és hátrányai.
 • Peer-to-peer hálózatok a csoportos kommunikáció megvalósítására – ALM
 • Háló-alapú (mesh-first) módszerek – Narada;
 • Fa-alapú (tree-first) megoldások – TBCP;
 • DHT-kra alapuló implicit módszerek – (CAN-Multicast, Bayeux).

Biztonsági kérdések, P2P rendszerek elleni tipikus támadások:

 • A teljesítményt csökkentő, szolgáltatásmegtagadó támadások – Denial of Service (DoS);
 • Állományszennyezés (file pollution) és indexmérgezés (index poisoning);
 • Elvtelen-tisztességtelen felhasználás (freerinding), és javaslatok ennek kiszűrésére;
 • Sybil támadások és azok kivédése;
 • Lokalizált routing veszélye peer-to-peer hálózatokban;
 • Audit rendszer a p2p csalások kivédésére;
 • DHT-specifikus DoS támadás: nagy ki- és belépési dinamika (high churn);
 • DoS támadások kivédése DHT megoldások segítségével: Secure Overaly Service (SOS);

Peer-to-peer a nyilvános mobil hálózatokon:

 • Mobil P2P alkalmazások sajátosságai;
 • Fájlcserélő alkalmazások adaptálása mobil rendszerekre;
 • Topológia felépítési, keresési és útválasztási szabályok mobil P2P hálózatokban;
 • Együttműködést ösztönző mechanizmusok.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: zárthelyi megírása
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
 • Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint.
12. Konzultációs lehetőségek

Heti egy alkalommal két óra az Informatikai épület E.324-es szobájában.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Ralf Steinmetz, Klaus Wehrle (eds.), „Peer-to-Peer Systems and Applications”, Springer LNCS 3485, 2005.
 2. A. Oram (ed.), “Peer-to-Peer: Harnessing the Power of Disruptive Technologies.”, O'Reilly & Associates, 2001.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása28
Vizsgafelkészülés34
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Vida Rolland, PhDegy. docensTMIT
Simon Csabaügyv. szakértőTMIT