Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Peer-to-Peer (P2P) hálózatok

  A tantárgy angol neve: Peer-To-Peer Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 9.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak
  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT9176 6, 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vida Rolland,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Vida Rolland, PhDegy. docensTMIT
  Simon Csabaügyv. szakértőTMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózatok (nem kizáró ok)

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  Napjaink hálózatainak egyik legfontosabb jellemzője az a paradigmaváltás, mely a központosított kliens-szerver tipusú architektúrák helyettesítését érinti új generációs elosztott peer-to-peer (P2P; egyenrangú) rendszerekkel. A jövő hálózatai nagy valószínűséggel az ezen rendszerek által szolgáltatott új kommunikációs technológiákra fognak majd épülni. Ennek tudatában, fontosnak tartjuk megismertetni a hallgatókat a peer-to-peer kommunikáció elveivel és hasznosítási lehetőségeivel.

  Egy peer-to-peer hálózatban a résztvevő csomópontok kölcsönösen egyenrangúnak tekintik egymást, és megosztják számítási kapacitásukat, adataikat vagy alkalmazásaikat a többi csomóponttal, anélkül, hogy egy központilag menedzselt és ellenőrzött rendszer vezérelné a kapcsolattartást. A peer-to-peer technológia a Napster-típusú fájlcserélő rendszerek által vált ismertté és népszerűvé az elmúlt néhány évben. Valójában azonban egy ennél sokkal általánosabb fogalomról, egy új hálózati kommunikációs alapelvről van szó. A jövő hálózatait a jelenleginél nagyságrendekkel nagyobb számú, többnyire mobil, vezetéknélküli eszköz ad hoc kommunikációja jellemzi majd. A peer-to-peer típusú elosztott rendszerek, a ma létező megoldásokkal ellentétben, jól illeszkednek ezen hálózatok elvárásaihoz.

  A tárgy konkrét célja megismertetni a hallgatót a peer-to-peer hálózatok működési elveivel és hasznosítási lehetőségeivel. Részletesen bemutatjuk továbbá a mobil ad hoc hálózatokat és az alkalmazási szintű multicast (többesadás) protokollokat, mint a peer-to-peer kommunikációs elvet megvalósító két megoldást.

  8. A tantárgy részletes tematikája Bevezető fogalmak. A peer-to-peer hálózatok sajátosságai – szolgáltatás felderítés, topológia felépítés, keresés, útvonalválasztás, hozzáférhetőség, megbízhatóság, biztonsági kérdések.

  Fájlcserélő megoldások:

  • Fájlcserélés és annak jogi vonatkozásai;
  • Első generációs fájlcserélők: Usenet, Napster;
  • Második generációs fájlcserélők: DirectConnect, DC++, eDonkey, eMule, Gnutella;
  • Hierarchikus fájlcserélő rendszerek: Kazaa;
  • Elosztott letöltés: BitTorrent;
  • Anonimitás biztosítása: Freenet;
  • Különböző fájlcserélő megoldások teljesítmény alapú összehasonlítása (hibatűrés, útvonalhossz, késleltetés, stb.)

  Elosztott hash táblák (DHT):

  • DHT rendszerek szerepe a P2P hálózatok útválasztásában és a tartalom kereső eljárások javításában - alapelvek;
  • Tartalom alapján címzett hálózatok (Content Addressable Networks);
  • Chord gyűrűk;
  • Utótag alapú útválasztás – Tapestry;
  • XOR metrika alapú keresés – Kademlia, Overnet;
  • Hierarchikus DHT-k.

  P2P alapú megoldások multimédia rendszerekre:

  • Voice over IP (VoIP) rendszerek p2p alapon – Skype;
  • IPTV megoldások p2p alapon – p2pTV, SopCast, Joost;
  • P2P streaming rendszerek tervezése;

  Szolgáltatók viszonya a P2P technológiákhoz:

  • Internet szolgáltatók (ISP) viszonya a P2P alkalmazásokhoz;
  • Tartalom szolgáltatók viszonya a P2P alkalmazásokhoz;
  • Forgalmi jellegzetességek, P2P forgalom azonosítása;
  • Cache-elési politika;
  • Intelligens P2P rendszerek az ISP-k terhelésének csökkentésére - Proactive network Provider Participation for P2P (P4P);

  Alkalmazási szintű multicast (ALM):

  • A csoportos kommunikáció sajátosságai.
  • A hálózati szintű multicast rövid áttekintése, előnyei és hátrányai.
  • Peer-to-peer hálózatok a csoportos kommunikáció megvalósítására – ALM
  • Háló-alapú (mesh-first) módszerek – Narada;
  • Fa-alapú (tree-first) megoldások – TBCP;
  • DHT-kra alapuló implicit módszerek – (CAN-Multicast, Bayeux).

  Biztonsági kérdések, P2P rendszerek elleni tipikus támadások:

  • A teljesítményt csökkentő, szolgáltatásmegtagadó támadások – Denial of Service (DoS);
  • Állományszennyezés (file pollution) és indexmérgezés (index poisoning);
  • Elvtelen-tisztességtelen felhasználás (freerinding), és javaslatok ennek kiszűrésére;
  • Sybil támadások és azok kivédése;
  • Lokalizált routing veszélye peer-to-peer hálózatokban;
  • Audit rendszer a p2p csalások kivédésére;
  • DHT-specifikus DoS támadás: nagy ki- és belépési dinamika (high churn);
  • DoS támadások kivédése DHT megoldások segítségével: Secure Overaly Service (SOS);

  Peer-to-peer a nyilvános mobil hálózatokon:

  • Mobil P2P alkalmazások sajátosságai;
  • Fájlcserélő alkalmazások adaptálása mobil rendszerekre;
  • Topológia felépítési, keresési és útválasztási szabályok mobil P2P hálózatokban;
  • Együttműködést ösztönző mechanizmusok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: zárthelyi megírása
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  • Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek TVSZ szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Heti egy alkalommal két óra az Informatikai épület E.324-es szobájában.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Ralf Steinmetz, Klaus Wehrle (eds.), „Peer-to-Peer Systems and Applications”, Springer LNCS 3485, 2005.
  2. A. Oram (ed.), “Peer-to-Peer: Harnessing the Power of Disruptive Technologies.”, O'Reilly & Associates, 2001.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása28
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Vida Rolland, PhDegy. docensTMIT
  Simon Csabaügyv. szakértőTMIT