Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beszédkommunikáció:a beszéd képzése, érzékelése, megértése

  A tantárgy angol neve: Generation, Sensing, and Understanding of Speech

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. május 15.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT9162 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vicsi Klára,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vicsi Klára

  Tud. főmunkatárs

  TMIT

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kétféléves tárgy rendszerezett ismereteket kíván adni az emberi beszédről, mint az emberi kommunikáció egyik alapvető eszközéről. Részletesen tárgyalja az emberi beszédkeltés fiziológiai és akusztikai leírását és az emberi beszédérzékelést fiziológiai és információ-elméleti szempontból.

  Bevezető, alapozó tudást ad a beszédkommunikáció alapjairól, amely további kurzusokkal, vagy önképzéssel bővíthető, mint pl. a beszédanalizálási és kódolási módszerek, a gépi beszédfelismerés és szintézis, a beszédakusztika alkalmazása a gyógyászatban, stb.

  A beszédkommunikáció egy interdiszciplináris terület. A tantárgy nagy mértékben támaszkodik a fizikai, mérnöki alapismeretekre, de nyelvészeti, fonetikai, pszichológiai, foniátriai és audiológiai ismeretekhez is hozzájuttatja a hallgatókat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. félév:

  a) A beszéd, mint a nyelvi kommunikáció egyik eszköze. A beszéd leírása nyelvi fogalmakkal: fonémák, intonáció, stb. leírása, üzenetek megfogalmazása, az egyes nyelvek szerinti különbözőségek és egyezőségek.

  b) Beszédakusztikai alapismeretek. Artikulációs fonetika: az artikuláció leírása beszédképzéskor. Akusztikai fonetika: a hangképzés, a létrehozott beszéd akusztikai leírása. Coartikuláció, szupraszegmentális jegyek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás, demonstrációkkal összekötve

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: nincs

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  12. Konzultációs lehetőségek

  Kedd 9-13 óráig, csütörtök 9-16 óráig az oktatóval.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jegyzettervezet, melyet az órákon kapnak meg a hallgatók

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vicsi Klára

  Tud. főmunkatárs

  TMIT