Objektum-orientált programozás: a C++ nyelv

A tantárgy angol neve: Object Oriented Programming: the C++ Language

Adatlap utolsó módosítása: 2008. december 16.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT9072 6, 8 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Maliosz Markosz,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

Dr. Adamis Gusztáv

mestertanár TMIT
Németh Krisztián ügyv. szakértő TMIT
Dr. Maliosz Markosz PhD tud. munkatárs TMIT
Sonkoly Balázs ügyv. szakértő TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

C programozási nyelv

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Kötelező előtanulmány:

viet1017 Programtervezés II.

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

viau3049 Szoftvertechnika

viau9172 Szoftverfejlesztés C++ nyelven

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a hallgatókat az objektum-orientált programozás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, illetve a C++ nyelvvel.

8. A tantárgy részletes tematikája

A C programozási nyelv áttekintése:

 • változók, operátorok
 • pointerek, tömbök, címaritmetika
 • függvények, paraméterátadás
 • struktúrák

Az objektum-orientált programozási nyelvek elmélete:

 • absztrakt adattípusok
 • adatelrejtés
 • öröklődés

A C++ nyelv:

 • az osztály fogalma
 • tagfüggvények
 • hozzáférési jogosultságok
 • operátorok és túlterhelésük
 • függvények és túlterhelésük
 • default értékkel történő függvényhívás
 • referencia szerinti paraméterátadás
 • öröklődés
 • egyszeres öröklődés
 • private és public öröklődés
 • speciális tagfüggvények öröklődési kérdései
 • többszörös öröklődés
 • virtuális öröklődés
 • virtuális függvények, dinamikus kötődés
 • parametrizált osztályok (templates)

Kitekintés:

 • egyéb objektum-orientált nyelvek,
 • fejlesztői környezetek
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás, az előadásokon megoldott szemléltető feladatokkal.

10. Követelmények A szorgalmi időszakban:
 • 2 db kisZH
 • 14 db kiadott kis házi feladat, ebből legalább 7 helyes megoldást beküldeni
 • 1 db nagy házi feladat, értékelése: 0-10 pont, ami hozzáadódik a vizsgán szerzett pontokhoz

Aláírás feltétele: mindkét kisZH legalább elégségesre teljesítése (50%-os szint) vagy sikeres pótZH ÉS a kis házi feladatokból legalább 7 helyes megoldást beküldése ÉS a nagy házi feladattal legalább 5 pont szerzése

A vizsgaidőszakban:
 • írásbeli vizsga
Elővizsga: van
11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban egy kisZH pótlási lehetőséget biztosítunk

12. Konzultációs lehetőségek

Előadások után illetve e-mail-en keresztül folyamatosan, vizsgák előtt igény esetén szervezetten.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Király Sándor: A C++ programozás alapjai
 2. Douglas Bell: Programozás C++ nyelven
 3. Benkő Tiborné: Objektum-orientált programozás C++ nyelven
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

30

Vizsgafelkészülés

15

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Adamis Gusztáv

mestertanár

TMIT

Németh Krisztián

ügyv. szakértő

TMIT