Médiainformációs rendszerek

A tantárgy angol neve: Media Information Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2007. május 14.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Médiainformatika szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5320   4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Magyar GábordocensTMIT
Dr. Szűcs GáboradjunktusTMIT
Dr. Tóth Lászlóegy. tanárTMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Médiatechnológia alapjai, Médiainformációs technológiák és eszközök, Médiakommunikáció

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a korszerű médiatartalom-kezelő rendszerek jellemzőivel, az igények oldaláról kiindulva.

A cél az, hogy (a technológiákat a korábbi szakirány tárgyakból más ismertnek tekintve) a tartalommenedzsment rendszerek életciklusán keresztül, a munkafolyamatok megismertetésével a tataszőleges médiaformátumokat és tartalmakat kezelő infokommunikációs alkalmazások tervezéséhez adjunk átfogó ismereteket.

8. A tantárgy részletes tematikája

A médiatartalom, meghatározások (EBU, ISO). Médiatartalomkezelő rendszerek és hálózatok: igények, architektúrák, komponensek, szolgáltatások, alkalmazások. Tartalom menedzsment (CM). A tartalom menedzsment (CM) ágazatai. Web tartalom menedzsment. Megjelenítés, publikálás a weben. A tartalom menedzsment projekt. Munkafolyamatok, szerepek (munkakörök) a folyamatban. A munkatársak szükséges kompetenciái.

Tartalom menedzsment rendszer (CMS) szükségessége. Felkészülés a CMS-re, teendők, dokumentálás, követelmények, logikai terv. A CMS kiválasztása, kiválasztási kritériumok.

Tartalom menedzsment rendszer tervezése. A CMS kör. Entitások, célok, közönség, megjelenítés, komponensek, szerzők, források, hozzáférési struktúrák. Munkafolyamat elemzés. Tartalom menedzsment rendszer megvalósítása. Tartalomfeldolgozás. Gyűjtő rendszer, gyűjtő eszközök. Szerzői rendszer, gyűjtő rendszer, aggregációs rendszer. Repository. Menedzsment rendszer. Hozzáférési struktúrák és navigálás.

Média-adatbázisok felépítése, sajátosságai, hozzáférési és biztonsági kérdései. Metaadatok. Adatkeresés, -feltárás és -bányászat médiaadatbázisból. Keresőprogramok célzott alkalmazása: hatékony kutatás az Interneten: kereső-stratégiák, metakeresők.

Dokumentum-menedzsment, digitális vagyon szervezése és kezelése. Digitális archívum. Elosztott globális médiarendszerek.

Web szolgáltatások, web alkalmazás architektúrák.

Alkalmazási példák.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: a szorgalmi időszakban egy zárthelyi. A félévi követelmény a zárthelyi jobb, mint 50%-os teljesítése. A zárthelyi pótlására 1 lehetőség lesz a szorgalmi időszakban.

b. A vizsgaidőszakban: elégséges vizsga (írásbeli)

12. Konzultációs lehetőségek

Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadójával egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgy honlapján hozzáférhetővé tett segédlet.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

15

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Magyar Gábor

docens

TMIT