Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiainformációs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Media Information Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. május 14.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Médiainformatika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5320   4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Magyar GábordocensTMIT
  Dr. Szűcs GáboradjunktusTMIT
  Dr. Tóth Lászlóegy. tanárTMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Médiatechnológia alapjai, Médiainformációs technológiák és eszközök, Médiakommunikáció

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a korszerű médiatartalom-kezelő rendszerek jellemzőivel, az igények oldaláról kiindulva.

  A cél az, hogy (a technológiákat a korábbi szakirány tárgyakból más ismertnek tekintve) a tartalommenedzsment rendszerek életciklusán keresztül, a munkafolyamatok megismertetésével a tataszőleges médiaformátumokat és tartalmakat kezelő infokommunikációs alkalmazások tervezéséhez adjunk átfogó ismereteket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A médiatartalom, meghatározások (EBU, ISO). Médiatartalomkezelő rendszerek és hálózatok: igények, architektúrák, komponensek, szolgáltatások, alkalmazások. Tartalom menedzsment (CM). A tartalom menedzsment (CM) ágazatai. Web tartalom menedzsment. Megjelenítés, publikálás a weben. A tartalom menedzsment projekt. Munkafolyamatok, szerepek (munkakörök) a folyamatban. A munkatársak szükséges kompetenciái.

  Tartalom menedzsment rendszer (CMS) szükségessége. Felkészülés a CMS-re, teendők, dokumentálás, követelmények, logikai terv. A CMS kiválasztása, kiválasztási kritériumok.

  Tartalom menedzsment rendszer tervezése. A CMS kör. Entitások, célok, közönség, megjelenítés, komponensek, szerzők, források, hozzáférési struktúrák. Munkafolyamat elemzés. Tartalom menedzsment rendszer megvalósítása. Tartalomfeldolgozás. Gyűjtő rendszer, gyűjtő eszközök. Szerzői rendszer, gyűjtő rendszer, aggregációs rendszer. Repository. Menedzsment rendszer. Hozzáférési struktúrák és navigálás.

  Média-adatbázisok felépítése, sajátosságai, hozzáférési és biztonsági kérdései. Metaadatok. Adatkeresés, -feltárás és -bányászat médiaadatbázisból. Keresőprogramok célzott alkalmazása: hatékony kutatás az Interneten: kereső-stratégiák, metakeresők.

  Dokumentum-menedzsment, digitális vagyon szervezése és kezelése. Digitális archívum. Elosztott globális médiarendszerek.

  Web szolgáltatások, web alkalmazás architektúrák.

  Alkalmazási példák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a szorgalmi időszakban egy zárthelyi. A félévi követelmény a zárthelyi jobb, mint 50%-os teljesítése. A zárthelyi pótlására 1 lehetőség lesz a szorgalmi időszakban.

  b. A vizsgaidőszakban: elégséges vizsga (írásbeli)

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés szerint, a tárgy előadójával egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy honlapján hozzáférhetővé tett segédlet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Magyar Gábor

  docens

  TMIT