Információmenedzsment

A tantárgy angol neve: Information Management

Adatlap utolsó módosítása: 2007. május 14.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Műszaki Informatika Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5313   4/0/0/v 5  
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Magyar GáborDocensTávközlési és Médiainformatikai Tsz.
Dr. Gajdos SándorAdjunktusTávközlési és Médiainformatikai Tsz.
Dr. Szűcs GáborAdjunktusTávközlési és Médiainformatikai Tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Adatbázisok VIMA3232

7. A tantárgy célkitűzése

Az információ kereséséhez, felleléséhez szükséges szervezési elvek, az információkeresés modelljeinek és módszereinek rendszerező áttekintése. Az interneten történő információ keresés problémáinak és megoldásainak részletesebb bemutatása. Az adattárházak lényegének, elemeinek és architektúrájának, az adattárházak tervezésének megismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

1.

Az információ-menedzsment fogalma, a tárgykör behatárolása. Adatkezelés

2.

Az adattárházak célja, története. Források. Adattárházak elemei.

3.

Az üzleti életciklus. Projekt tervezés és menedzsment. A követelmények összegyűjtése.

4.

Dimenziós modellezés I. Egyed-kapcsolat vs. dimenziós modellezés. A dimenziós modellezés erősségei. Adattárház busz. Alap modellezési technikák.

5.

Dimenziós modellezés II. Kibővített dimenziós tábla tervezés. Kibővített ténytábla tervezés. ROLAP lekérdezések és riportok

6.

Dimenziós modellek készítése (gyakorlattal). Mátrix módszeres indulás.

7.

Adattárház architektúrák.

8.

Back room technikai architektúra. Back room adattárak. Back room funkciók.

9.

Front room architektúra. Front room adattárak. Front room funkciók

10.

Infrastruktúra és metaadatok.

11.

Internet és security. Komponens szoftver architektúra. Sebezhető pontok. Security megoldások. Security management az adattárházakban

12.

Architektúra terv és termékválasztás. Megvalósítás

13.

Standardok felállítása. Fizikai adatmodell tervezése. Adatbázis példány tervezése. Fizikai társtruktúrák tervezése. Használat monitorozás megvalósítása.

14.

Állomásoztatás. Áttekintés. A legjobb gyakorlat ismeretének jelentősége. Hatékony tervezés. Dimenziós tábla állomásoztatás. Ténytábla betöltések. Adatminőség és adattisztítás. Egyéb kérdések.

15.

Végfelhasználói alkalmazások építése. Végfelhasználói alkalmazások szerepe. Alkalmazás specifikáció. Végfelhasználói alkalmazások fejlesztése. Üzembeállítás tervezése

16.

Információ menedzsment infrastruktúrák

17.

Metadatok, Tezauruszok, Ontológiák

18.

Az információtípusok jellemzése. Jelölő (markup) nyelvek, formátumok. A tartalom-jellemzése.

19.

Információkeresés és feltárás. Információ-keresési modellek.

20.

Böngésző (browsing) modellek. Az információfeltárás eredményességének mérése, értékelése

21.

Lekérdezési módszerek. A lekérdezési nyelvek kategorizált áttekintése. Strukturák.

22.

Indexelés. Index és lekérdezés összefüggései. Sorrendi keresések (nyers erő módszere, Knuth-Morris-Pratt, Bayer-Moore, Shift-Or, Suffix). A keresési feltételek finomítása.

23.

Multimédia tartalmak feltárása.

24.

ZH

25.

Az XML jelentősége, séma, lekérdezés, transzformáció

26.

Szemantikus metaadatok a Weben (RDF, RDF Schema, DAML, OIL, RDF lekérdezés)

27.

Információ teremtés (Kézi annotáció, data mining, text mining, text clustering)

28.

Gyakorlati példák: digitális könyvtár , digitális archívum.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 1 NZH, amely a szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolható. A vizsgaidőszakban további pótlási lehetőség nincs.
A vizsgaidőszakban: vizsga. (írásbeli)

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

R. Kimball, L. Reeves, M. Ross, W. Thornthwaite: The Data Warehouse Lifecycle Toolkit : Expert Methods for Designing, Developing, and Deploying Data Warehouses. John Wiley & Sons , 1998.

W. H. Immon:Building the Operational Data Store. John Wiley & Sons , 1995.

P. Gray, H. J. Watson: Decision Support in the Data Warehouse (Data Warehousing Institute Series from Prentice Hall) Prentice Hall 1997.

R. Baeza-Yates, , B. Ribeiro-Neto: Modern Information Retrieval. Addison-Wesley, 1999.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Magyar Gábor

docens

Távközlési és Médiainformatikai

Dr. Gajdos Sándor

adjunktus

Távközlési és Médiainformatikai