IP hálózatok teljesítőképessége

A tantárgy angol neve: IP Networks Performance

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

IP alapú távközlés szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5300 9 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Molnár Sándor

Egyetemi docens

Távközlési és Telematikai Tsz.

Dr. Vidács Attila

Tudományos s. munkatárs

Távközlési és Telematikai Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a modern analízis technikákat a szükséges elméleti háttérrel együtt, melyekkel a modern IP hálózatok analízise és tervezése végrehajtható. A tárgy hangsúlyt fektet mind az elméleti matematikai módszerek ismertetésére, és egyúttal a gyakorlati alkalmazhatóságukra is. Számos példa kerül bemutatásra elsősorban az IP hálózatok forgalmának analízise, modellezése, teljesítményelemzése és a kapcsolódó tervezési kérdéseinek bemutatására. A tárgy célja az is, hogy előkészítse a tanulmányaiban az adott területen tovább tanulni és kutatni kívánó hallgatók majdani doktoranduszi kutatási tevékenységét, így a példákat és esettanulmányokat a legizgalmasabb nemzetközi kutatási témák közül válogatjuk.

8. A tantárgy részletes tematikája

Matematikai háttér:

Valószínüségszámítási és statisztikai összefoglaló

Pontfolyamatok leírásának alapjai

Poisson folyamatok

Felújítási folyamatok

Alapvető sorbanállási modellek

Statisztikus multiplexerek sorbanállási viselkedése

IP hálózatok vizsgálata:

Internet forgalom mérése, vizsgálata és modellezése

QoS eljárások Internet forgalommenedzsmentre

Hívásengedélyező eljárások

Internet forgalomszabályozás vizsgálata

Internet hálózatok teljesítőképességi analízise

Esettanulmányok

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

a) Szorgalmi időszakban:

A félév folyamán egy zárthelyi kerül megírásra, melynek sikeres teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele.

b) Vizsgaidőszakban:

Írásbeli vagy szóbeli áttekintő vizsga.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. D. R. Cox, P. A. W. Lewis: The Statistical Analysis of Series of Events, John Wiley & Sons, 1966.

2. Leonard Kleinrock: Sorbanállás-kiszolgálás, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

3.Herwig Bruneel, Byung G. Kim: Discrete-Time Models for Communication Systems including ATM, Kluwer Academic Publishers, 1993.

4. Stevens: TCP/IP Illustrated, 1995.

5. Válogatott konferencia és folyóiratpublikációk a téma aktuális irodalmából.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Molnár Sándor

Egyetemi docens

Távközlési és Telematikai Tsz.

Dr. Vidács Attila

Tudományos s. munkatárs

Távközlési és Telematikai Tsz.