Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IP hálózatok teljesítőképessége

  A tantárgy angol neve: IP Networks Performance

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  IP alapú távközlés szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5300 9 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár Sándor

  Egyetemi docens

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  Dr. Vidács Attila

  Tudományos s. munkatárs

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a modern analízis technikákat a szükséges elméleti háttérrel együtt, melyekkel a modern IP hálózatok analízise és tervezése végrehajtható. A tárgy hangsúlyt fektet mind az elméleti matematikai módszerek ismertetésére, és egyúttal a gyakorlati alkalmazhatóságukra is. Számos példa kerül bemutatásra elsősorban az IP hálózatok forgalmának analízise, modellezése, teljesítményelemzése és a kapcsolódó tervezési kérdéseinek bemutatására. A tárgy célja az is, hogy előkészítse a tanulmányaiban az adott területen tovább tanulni és kutatni kívánó hallgatók majdani doktoranduszi kutatási tevékenységét, így a példákat és esettanulmányokat a legizgalmasabb nemzetközi kutatási témák közül válogatjuk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Matematikai háttér:

  Valószínüségszámítási és statisztikai összefoglaló

  Pontfolyamatok leírásának alapjai

  Poisson folyamatok

  Felújítási folyamatok

  Alapvető sorbanállási modellek

  Statisztikus multiplexerek sorbanállási viselkedése

  IP hálózatok vizsgálata:

  Internet forgalom mérése, vizsgálata és modellezése

  QoS eljárások Internet forgalommenedzsmentre

  Hívásengedélyező eljárások

  Internet forgalomszabályozás vizsgálata

  Internet hálózatok teljesítőképességi analízise

  Esettanulmányok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a) Szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán egy zárthelyi kerül megírásra, melynek sikeres teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele.

  b) Vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vagy szóbeli áttekintő vizsga.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. D. R. Cox, P. A. W. Lewis: The Statistical Analysis of Series of Events, John Wiley & Sons, 1966.

  2. Leonard Kleinrock: Sorbanállás-kiszolgálás, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

  3.Herwig Bruneel, Byung G. Kim: Discrete-Time Models for Communication Systems including ATM, Kluwer Academic Publishers, 1993.

  4. Stevens: TCP/IP Illustrated, 1995.

  5. Válogatott konferencia és folyóiratpublikációk a téma aktuális irodalmából.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár Sándor

  Egyetemi docens

  Távközlési és Telematikai Tsz.

  Dr. Vidács Attila

  Tudományos s. munkatárs

  Távközlési és Telematikai Tsz.