Üzleti távközlés laboratórium II.

A tantárgy angol neve: Business Telecommunications Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2007. január 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Üzleti Távközlés Szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5205 9. 0+2g+0 2.5 3/3
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Marosi Gyula,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja egyrészt a modul elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató programozott "mérések"-ből áll.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév során minden hallgató programozott méréseket végez el az alábbi ütemezésben:

1.hét: jelentkezés a programozott mérésekre

2-12. hét: az alábbi "Mérések" elvégzése:

ˇ Computer Aided Management

ˇ TELEPRO

ˇ Java

ˇ Tcl/Tk

ˇ Common Object Request Broker

ˇ TCP/IP

13-14. hét: pótmérések, félév zárása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy lebonyolítása 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A félév zárásának módja: gyakorlati jegy.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

Valamennyi programozott mérés sikeres elvégzése (beleértve az írásos dokumentálását, arra egyenként legalább elégséges érdemjegy megszerzését).

Elégtelen mérés pótlására egyszeri alkalommal nyújtunk lehetőséget kizárólag a szorgalmi időszakban.

A mérésekről Word for Windows 6.0 formátumú, elektronikus jegyzőkönyveket kell elektronikusan (e-mail-ben) benyújtani a mindenkori mérésvezetőnek. Ennek pontosabb formai követelményeit külön hirdetmény tartalmazza.

b. A vizsgaidőszakban:

-

c. Elővizsga:

-

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérésekhez mérési utasítások állnak rendelkezésre, melyekben szerepel a releváns ajánlott irodalom listája.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Gajdos Sándor

adjunktus

TTT