Távközlésszabályozás és -szervezés

A tantárgy angol neve: Telecommunications Regulation and Organisation

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5150 9 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Sallai Gyula

egyetemi tanár

TTT

Kunsági László

tudományos munkatárs

TTT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-----

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-----

7. A tantárgy célkitűzése

A leendő villamosmérnökök megismertetése a távközlési szektor szabályozásának kérdéseivel, a korlátos távközlési erőforrásokkal való gazdálkodás alapjaival, valamint a távközlési vállalatok vezetésének, szervezésének, az emberi erőforrások menedzselésének módszereivel.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Bevezetés. A távközlés nemzetközi trendjei a szabályozás és a vezetés szemszögéből.
 • A távközlés szabályozása. A távközlési szabályozás fejlődése, céljai, trendjei, jogi és gazdasági alapjai.
 • A szabályozás funkciói: Szabálykészítés, érvényesítés, engedélyezés, korlátozott erőforrásokkal való gazdálkodás. Általános és szektorspecifikus szabályozások.
 • Versenykörnyezet kialakítása, versenyvédelem.
 • Hálózatok integritása. Összekapcsolás, szétfejtés.
 • Szolgáltatásengedélyezés. Szabványosítás, típusengedély, megfelelőség.
 • Fogyasztóvédelem: minőségfelügyelet, tarifaszabályozás. Univerzális szolgáltatási kötelezettség.
 • Frekvenciagazdálkodás. Szám- és címgazdálkodás.
 • Tartalomszabályozás. Személyiségi jogok, adatvédelem, titokvédelem.

Szerzői jogok, felelőségek.

 • Távközlési vállalatok vezetése, szervezése.
 • Vállalati szervezetek. Különböző szervezeti formák. Szervezet és vállalati kultúra. Ügyfélorientált szervezetek. Szervezetfejlesztés, reengineering a távközlésben. Projekt menedzsment.
 • Emberi erőforrás menedzsment. Kiválasztás, karriertervezés, oktatás, képzés- teljesítményértékelés, ösztönzés. Munkajogi kérdések.
 • Vezetési módszerek. Vezetési készségek, stílusok, szerepek. A verseny, az informatizálódás és a globalizáció szerepe. Vezetői információs rendszerek. Tájékoztatás, külkapcsolatok, lobby.
 • Vállalatok életciklusai. Kisvállalkozástól a holding szervezetig. Szolgáltatás - ipar összehasonlítás. Vezetési esettanulmány.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

- az előadási órán írt 1 db nagyzárthelyi, amely a szorgalmi időszakban egyszer pótolható;

- az aláírás feltétele: a nagyzárthelyin vagy pótlásán az elérhető pontszám legalább 50%-ának megszerzése;

- a tárgy korábbi felvétele során megszerzett aláírás vizsgán való részvételre jogosít.

b. A vizsgaidőszakban:

- írásbeli vizsga szóbeli korrigálási lehetőséggel;

- az aláírás vizsgaidőszakban különeljárási díj befizetésével és sikeres dolgozat megírásával szerezhető meg.

c. Elővizsga:

- az elővizsgán való részvétel feltétele az elővizsga időpontjáig megszerzett aláírás;

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

W. F. G. Mastenbroek: Konfliktusmenedzsment és szervezeti fejlesztés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991.

Farkas F., Karoliny Mné, Poór J.:

Személyzeti/emberi erőforrásmenedzsment

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1997

Poór József (szerk.): Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment,

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996

Salamonné Huszty Anna, Bögel György: Vállalatvezetés felsőfokon. BKE Vezetőképző Intézet, 1997.

Ichak Adizes: Vállalatok életciklusai. Simon& Schuster, HVG, 1992.

Barakonyi Károly, Peter Lorange: Stratégiai Management. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1994.

Erdősi Gy: Innovációs menedzsment. Távközlési Könyvkiadó. 1992.

ITU Regulatory Colloquia: The Changing Role of the Government in an Era of Telecom Deregulation. Putnam, Hayes & Bartlett, 1995.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Sallai Gyula

egyetemi tanár

TTT

Kunsági László

tudományos munkatárs

TTT