Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Távközlésszabályozás és -szervezés

  A tantárgy angol neve: Telecommunications Regulation and Organisation

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5150 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Sallai Gyula

  egyetemi tanár

  TTT

  Kunsági László

  tudományos munkatárs

  TTT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -----

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -----

  7. A tantárgy célkitűzése

  A leendő villamosmérnökök megismertetése a távközlési szektor szabályozásának kérdéseivel, a korlátos távközlési erőforrásokkal való gazdálkodás alapjaival, valamint a távközlési vállalatok vezetésének, szervezésének, az emberi erőforrások menedzselésének módszereivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés. A távközlés nemzetközi trendjei a szabályozás és a vezetés szemszögéből.
  • A távközlés szabályozása. A távközlési szabályozás fejlődése, céljai, trendjei, jogi és gazdasági alapjai.
  • A szabályozás funkciói: Szabálykészítés, érvényesítés, engedélyezés, korlátozott erőforrásokkal való gazdálkodás. Általános és szektorspecifikus szabályozások.
  • Versenykörnyezet kialakítása, versenyvédelem.
  • Hálózatok integritása. Összekapcsolás, szétfejtés.
  • Szolgáltatásengedélyezés. Szabványosítás, típusengedély, megfelelőség.
  • Fogyasztóvédelem: minőségfelügyelet, tarifaszabályozás. Univerzális szolgáltatási kötelezettség.
  • Frekvenciagazdálkodás. Szám- és címgazdálkodás.
  • Tartalomszabályozás. Személyiségi jogok, adatvédelem, titokvédelem.

  Szerzői jogok, felelőségek.

  • Távközlési vállalatok vezetése, szervezése.
  • Vállalati szervezetek. Különböző szervezeti formák. Szervezet és vállalati kultúra. Ügyfélorientált szervezetek. Szervezetfejlesztés, reengineering a távközlésben. Projekt menedzsment.
  • Emberi erőforrás menedzsment. Kiválasztás, karriertervezés, oktatás, képzés- teljesítményértékelés, ösztönzés. Munkajogi kérdések.
  • Vezetési módszerek. Vezetési készségek, stílusok, szerepek. A verseny, az informatizálódás és a globalizáció szerepe. Vezetői információs rendszerek. Tájékoztatás, külkapcsolatok, lobby.
  • Vállalatok életciklusai. Kisvállalkozástól a holding szervezetig. Szolgáltatás - ipar összehasonlítás. Vezetési esettanulmány.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - az előadási órán írt 1 db nagyzárthelyi, amely a szorgalmi időszakban egyszer pótolható;

  - az aláírás feltétele: a nagyzárthelyin vagy pótlásán az elérhető pontszám legalább 50%-ának megszerzése;

  - a tárgy korábbi felvétele során megszerzett aláírás vizsgán való részvételre jogosít.

  b. A vizsgaidőszakban:

  - írásbeli vizsga szóbeli korrigálási lehetőséggel;

  - az aláírás vizsgaidőszakban különeljárási díj befizetésével és sikeres dolgozat megírásával szerezhető meg.

  c. Elővizsga:

  - az elővizsgán való részvétel feltétele az elővizsga időpontjáig megszerzett aláírás;

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  W. F. G. Mastenbroek: Konfliktusmenedzsment és szervezeti fejlesztés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991.

  Farkas F., Karoliny Mné, Poór J.:

  Személyzeti/emberi erőforrásmenedzsment

  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1997

  Poór József (szerk.): Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment,

  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996

  Salamonné Huszty Anna, Bögel György: Vállalatvezetés felsőfokon. BKE Vezetőképző Intézet, 1997.

  Ichak Adizes: Vállalatok életciklusai. Simon& Schuster, HVG, 1992.

  Barakonyi Károly, Peter Lorange: Stratégiai Management. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1994.

  Erdősi Gy: Innovációs menedzsment. Távközlési Könyvkiadó. 1992.

  ITU Regulatory Colloquia: The Changing Role of the Government in an Era of Telecom Deregulation. Putnam, Hayes & Bartlett, 1995.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Sallai Gyula

  egyetemi tanár

  TTT

  Kunsági László

  tudományos munkatárs

  TTT