Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium II. (Elektroakusztika)

  A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Electroacoustics)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5108 8-9 2/0/0/v 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illényi András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr Illényi András

  ny. tud főmts.TMIT

  TMIT. St.202,(tel.: 463 1936)

  Dániel István

  tud. mts. TMIT AKL

  TMIT.Budaörsi út 45(tel 309 2616)

  Teleki Csaba

  tansz.mérnökTMIT

  TMIT. St.202. (tel. 463 1111/ 5626)

  Szaszák György

  tansz.mérnökTMIT

  TMIT. St 202, (tel. 463 5630)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelfeldolgozás elemei c. előadás.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Akusztika B modul megelőző ismeretanyaga.

  7. A tantárgy célkitűzése

  -Az oktatási cél alapvető akusztikai mérési eljárások, mérési algoritmusok megismerése és alkalmazása egyszerű feladatokra, a mérési eredmények feldolgozása, és jegyzőkönyv formában való megadása.

  -A modul elméleti tárgyaiban tanított ismeretek kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, valamint a mérnöki gyakorlatban használt eszközök; eszközfajták és módszerek elsajátítása, felkészítve a hallgatókat az önálló laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban szükséges önálló; alkotó tevékenységre

  A tantárgy oktatására laboratóriumi foglalkozásokon, és a laboratóriumban sorra nem kerülő feladatok ismertetése során kerül sor.

  A végzett munka minősítése három tényező együttes értékelésével történik.

  ˇ A laboratóriumi feladat megoldása, az arra való felkészülés és az elvégzett mérések eredményei, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján.

  ˇ Az ismertető előadások összefoglaló kérdéseire adott válaszok értékelése alapján.

  ˇ Házi feladat; írásos feladat (szabadon választott téma) szakirodalmi feldolgozása 5-10 oldalon irodalmi hivatkozásokkal határidőre történő beadása, és értékelése alapján.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A munka az előző félévben megkezdett program folytatása, a megismert mérési eljárásoknak adott mérési feladatokra történő alkalmazása.
  Laboratóriumi gyakorlatok (Lgy):
  1. beszédhangok feldolgozása; jelfelvétel (beszédadatbázis létrehozásának technikája, nemzetközileg egységesített elv alapján) (jegyzet),
  2. elektroakusztikai átalakító (fejhallgató) átviteli függvényének mérése (jegyzet),
  3. hangforrások teljesítményének mérése pontos módszerrel zengőszobában,(jegyzet),
  4. móduselemzés(jegyzet).

  Ismertető előadások (Ism. e.):
  1. Hogyan célszerű beszámoló jelentést, diplomatervet készíteni, a szakirodalmi hivatkozások szabályai,
  2. hangszórók, hangsugárzók szubjektív vizsgálati eljárásai,
  3. a zaj mérése, mérési eljárások, követelmények
  4. Az írásbeli feladat kiértékelése: a tapasztalatok megbeszélése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgy oktatása félévenként 4 laboratóriumi gyakorlat és 4 ismertető előadás formájában történik. A laboratóriumi gyakorlatok és az ismertető előadások időtartama 4-4 óra. Beosztás mérőcsoportok szerint. (Lásd I. táblázat).

  A félév során a foglalkozások 13 alkalomra elosztva az alábbiak szerint kerülnek sorra.

  1. foglalkozás: közös foglalkozás (ism. e. 1)

  A 2-13 foglalkozás laboratóriumi gyakorlatok az 1-12 mérőcsoport részére (I. táblázat), ugyanakkor és esetenként egyidejűleg, kerülnek sorra az ismertető előadások is; az. I táblázatban megadott beosztás szerint.

  A laboratóriumi gyakorlatok helye: az A1, számú méréseknél St épület II.emelet 202 szoba. Az A2, A3. és A4. számú mérések helye: Bp. XI. Budaörsi út 45, fszt. 5, a BME TMIT Akusztikai Kutatólaboratórium (tel 309 2616).

  Az ismertető előadások helye: IB 144 terem

  A félév során az 1. ismertető előadás alapján mindenkinek egy írásbeli feladatot kell elkészíteni. Beadási határidő: 2004. november 16.

  I. Táblázat

  A félév során sorra kerülő mérések és ismertető előadások beosztása mérőcsoportonként

  Foglalk.sorszá-ma

  mérés dátum

  A1 mérés

  mérőcsoport

  A2 mérés

  mérőcsoport

  A3 mérés

  mérőcsoport

  A4 mérés

  mérőcsoport

  1

  09.21

  Ismertető előadás

  1. az összes

  mérőcsoport

  részére

  2

  28

  1
  Ismertető előadás

  2
  2. a 9 – 12 sz.

  3
  mérőcsoportok

  4
  részére

  3

  10. 05

  5

  6

  7

  8

  4

  12

  9

  Ismertető előadás

  10

  2. az 1 - 8. sz.

  11

  mérőcsoportok

  12

  részére

  5

  19

  2
  Ismertető előadás

  3
  3. a 9 – 12. sz.

  4
  mérőcsoportok

  1
  részére

  6

  26

  6

  7

  8

  5

  7

  11.02

  10
  Ismertető előadás

  11
  3. az 1 - 8. sz.

  12
  mérőcsoportok

  9
  részére

  8

  09*

  3

  4

  1

  2

  9

  16

  7

  8

  5

  6

  10

  23

  11

  12

  9-

  10

  11

  30

  4
  Ismertető előadás

  1
  4. a 6 – 12. sz..

  2
  mérőcsoportok

  3
  részére

  12

  07

  8
  Ismertető előadás

  5
  4. az 1 - 4. sz.

  6
  mérőcsoportok

  7
  részére

  13

  14

  12

  9

  10

  11

  Az egyes laborgyakorlatok ideje kedd, 815 - 11 30
  * A 11.09. napra tervezett foglalkozás azok számára, akik a tudományos diákkörön vesznek részt, igazolt távollét. Mivel minden mérés elvégzése kötelező, és a félév időrendje további hivatalos idő beiktatására nem ad alkalmat, a hiányzások igazoltak, de a méréseket pótmérés formájában el kell végezni mindenkinek. Az érdekelt mérőcsoportok, ill. hallgatók a mérések vezetőivel pótmérési időpontokban állapodjanak meg.
  Az első ismertető előadás ideje kedd 2004 szeptember 21 815 –IB 144 terem

  10. Követelmények

  A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

  Tekintettel az órarendi csekély keretre, a nagy bonyolultságú és összetett mérések időigényessége miatt beépített egyszerűsítésekre, valamint az egyidejűleg azonos feladaton dolgozó hallgatók nagyobb létszámára (több mérőcsoport 3 fős), a munka minőségét fokozottabb igénnyel szükséges értékelni.

  A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

  - valamennyi mérési feladat elvégzése, és az osztályzatok alapján a laboratóriumi gyakorlatokra legalább elégséges jegy elérése,

  - az ismertető előadások beszámolóira kapott jegyek alapján az összesített értékelés legalább elégséges eredménye,

  - az írásos feladat határidőre (november 18) történő pontos beadása, és a feladattal legalább elégséges jegy elérése. Az írásos feladatot határidőn túl nem tudjuk elfogadni!!

  A gyakorlati jegy megállapítása a fenti három feltétel teljesítésének mérlegelése alapján történik

  11. Mérőcsoportok beosztása

  Az előző félévi beosztás. Ez egyeztetéssel a szeptember 21-i foglalkozáson módosítható.

  II. Táblázat

  mérőcsoport

  Név

  név

  név

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  11. Pótlási lehetőségek

  Egyéni egyeztetés alapján a félévi szorgalmi időszakon belül.

  13. Konzultációs lehetőségek:

  Ismertető előadásokon, és labororatóriumi gyakorlatokon

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  32

  Félévközi készülés órákra

  24

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  24

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  80

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Illényi András

  ny. tud. főmts.

  BME TTT AKL

  Budapest, 2004. szeptember 1.

  Dr Illényi András

  ny. tud. főmts.