Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5037 9. 6/0/0/f 8 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kovács Pál,
  4. A tantárgy előadója

  -

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  a törzsoktatásban tanított tantárgyak

  7. A tantárgy célkitűzése
   A félév elején minden hallgató a Kar egy kijelölt oktatójától feladatot kap melyet a félév során laboratóriumi foglalkozások keretében önállóan old meg projekt labor munkahelyeken. A feladatok olyanok, hogy az irodalmazáson túlmenően mérnöki munkát ( programkészítés, áramkörtervezés, mérés, szimuláció, kisérletezés, (gazdasági) modellezés, installálás számítási gyakorlatok, műszaki marketing, stratégiai tervezés, szabályozás stb.) is végezhessenek a hallgatók a félév során. 
  8. A tantárgy részletes tematikája
   1-2. foglalkozás: Témakijelölés, hallgatók-konzulensek összerendelése. 3. foglalkozás: Munkaterv öszeállítása és beadása. 4-11. foglalkozás: Feladatmegoldó gyakorlatok a konzulens által kijelölt laboratóriumban. 12-13. foglalkozás: Az elvégzett munka dokumentálása. 14. foglalkozás: Szóbeli beszámoló az elvégzett munkáról. A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, irodalom kutatása félév során folyamatosan történik. 
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

   heti 6 órás laboratóriumi gyakorlat formájában történik. 
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

   A félév lezárásának módja: félévközi jegy. A félév elismerése: Munkaterv készítése és beadása, a konzulens által kitűzött feladat megoldása és az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló, legalább elégséges osztályzat. A munkaterv tartalmazza a téma címét, a félévi feladat kiírást, valamint az elvégzendő munka ütemezését heti bontásban. A munkaterv terjedelme 1-2 oldal. Az írásbeli beszámoló terjedelme 15-20 oldal, a szóbeli beszámoló időtartama 5 perc, "presentation" program használata kötelező,(az írásbeli beszámoló kivetítését nem fogadjuk el). A f'élévközi jegy kialakításának szempontjai: A félévközi jegyet az elvégzett munka mennyisége és minősége, valamint az írásbeli és szóbeli beszámoló színvonala együttesen határozza meg. A félévközi jegyet a konzulensből a tárgyfelelősből valamint a beszámolón résztvevő oktatókból álló oktatói közösség adja. 
  11. Pótlási lehetőségek
   A tárgykövetelményeket a szorgalmi időszakban kell teljesíteni! Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség csak abban az esetben lehetséges, ha a szorgalmi időszakban beadott irásbeli beszámolót és/vagy a szorgalmi időszakban megtartott szóbeli beszámolót az oktatói közösség nem fogadja el. A munkatervet a 3. oktatási hét végéig be kell adni. A munkaterv - különeljárási díj befizetésével a 4. oktatási hét végéig még beadható. Az 5. oktatási héttől a munkaterv nem adható be. 
  12. Konzultációs lehetőségek

  A konzulenseknél

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanulmányozandó irodalmat a konzulensek egyedileg írják elő.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  20

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  220

  Feladatmegoldás

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  240

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Pál

  tanszéki mérnök

  TMIT