Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Berendezések és mérések

  A tantárgy angol neve: Instrumentation and Measurements

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5034 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Németh Géza,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Tatai Péter

  t.mts

  TTT

  dr. Németh Géza

  docens

  TTT

  Hajdú István

  t.mts

  ET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elméleti villamosságtan, lineáris hálózatok, áramkörök, digitális technika, valószínüségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tantárgyat kötelezően megelőzik az alábbi nevű, az alábbi félévben előadott, a törzsoktatásban meg nem nevezett tárgyak:

  7. A tantárgy célkitűzése

  Távközlő berendezések és rendszerek tervezéséhez, méréséhez és üzemeltetéséhez szükséges alapvető ismeretek elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Konstrukció:

  - aktív és passzív alkatrészek jellemzői, gyártási eljárásai

  - szerelőlemezek konstrukciója és technológiája, berendezések mechanikai

  konstrukciója

  - Hőtechnikai tervezés, elektromágneses kompatibilitás

  Méréstechnikai alapok:

  - fizikai és metrológiai alapismeretek, zavarvédelem, átviteli jellemzők mérési módjai

  - jelgenerátorok, frekvencia szintézerek

  - oszcilloszkópok és egyéb megjelenítő eszközök

  - logikai analizátorok, emulátorok, szimulátorok, spektrum- és hálózatanalizátorok

  - mérőrendszerek és a méréstechnikában alkalmazott sínrendszerek

  Távközlési alkalmazások:

  - korszerű távközlési műszerek rendszertechnikája

  - analóg és PCM beszédcsatornák mérései

  - mérések távközlő hálózatokon

  - digitális vonalszakasz mérései

  - jelzésátviteli- és kapcsolórendszerek vizsgálata

  - a távközlési menedzselő hálózat (TMN) koncepciója és alkalmazásai

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a/ a félév lezárásának módja: vizsga

  a félév során egy házi feladatot kell elkészíteni, ennek beadása és megfelelő szintű

  megoldása feltétele a vizsgára bocsátásnak.

  b/ a vizsga lehet írásbeli, vitás esetben szóbeli is.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - Távközléstechnikai kézikönyv

  (szerk. Izsák Miklós), MK. Bp. 1979.

  - Jelek és rendszerek méréstechnikája

  (szerk. Schnell László), MK. Bp. 1985.

  - PCM a távközlésben

  (szerk. Lajkó S. és Lajtha Gy.), MK. Bp. 1978.

  - A. Helfrich, W. Cooper: Modern Electronic, Instrumentation and Measurement

  Techniques, Prentice Hall, 1990.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Tatai Péter

  t.mts

  TTT

  dr. Németh Géza

  docens

  TTT

  Hajdú István

  t.mts

  ET