Multimédia-rendszerek

A tantárgy angol neve: Multimedia Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Infokommunikációs rendszerek szakirány
elágazó tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5030 9. 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Marosi Gyula

egy. tanársegéd

TMIT

Dr. Németh Géza

docens

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Híradástechnika, A számítástudomány alapjai, Hozzáférési hálózatok

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a multimédia-világ műszaki kérdéseinek működés- és szolgáltatás orientált megismerése.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Multimédia eszközök, rendszerek és szolgáltatások elemei, jellemzői, osztályozása; leíró modellek.
 • Fizikai- és pszicho-akusztikai ismeretek, (hallás, irányhallás, elfedési jelenségek) kihasználhatósága; akusztikus jelek rögzítése, műveletek a hangtartományban; egy- és többcsatornás hangrendszerek. Hang állomány formátumok. Az emberi beszéd, mint kiemelt akusztikus jel.
 • Emberi látás, színlátás; műveletek a képtartományban. Képtárolási és -átviteli állomány formátumok. Digitális videójel-rögzítés és -feldolgozás alapjai. 3-dimenziós és sztereoszkopikus látás és képmegjelenítés. Formátumkonverziós lehetőségek.
 • Álló-, mozgókép, és hang tömörítő eljárások alkalmazása.
 • Szubjektív és objektív minősítési módszerek.
 • Hang- és képjel továbbítása keskeny- és szélessávú hálózaton. Internetes műsorszórás; streaming és multicating, push és pull technológiák.
 • Adatszóró és tartalomterítő rendszerek. Adattömegek archiválási és visszakeresési kérdései.
 • A mobil távközlés telematikai szolgáltatásai (USSD, SMS, MMS, csengőhangok, ‘op.logók’, stb.); multimédia lehetőségek a mobilkészülékek hardware és software architektúrájában.
 • Ember-gép kapcsolat (HCI), interaktivitás, dialógus és beszédkommunikáció alapú rendszerek; dokumentum-modellek; tartalom-leíró nyelvek (WML, XML, HTML); népszerű animációs alkalmazások (Flash, Shockwave, Dreamweaver); szerzői rendszerek. Virtuális valóság (VR) megteremtése helyben, és virtuális jelenlét (telepresence) távol. A ‘Web-design’ műszaki kérdései.
 • Multimédia rendszerek és szolgáltatások biztonsága.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

A félév során a hallgatók a témához kapcsolódó laboratóriumi feladatokat kapnak a szakirány Infokommunikációs laboratórium IV. című tantárgyának foglalkozásain.

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

 • 1 zárthelyi
 • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
  (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

b) A vizsgaidőszakban:

 • A vizsga írásbeli.
 • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

c) Elővizsga:

 • Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.
11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadásokon kihirdetett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Előadásokon kiosztott segédanyagok.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

30

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Marosi Gyula

egy. t.s.

TMIT

Dr. Németh Géza

docens

TMIT