Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Multimédia-rendszerek

  A tantárgy angol neve: Multimedia Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány
  elágazó tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5030 9. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Marosi Gyula

  egy. tanársegéd

  TMIT

  Dr. Németh Géza

  docens

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Híradástechnika, A számítástudomány alapjai, Hozzáférési hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a multimédia-világ műszaki kérdéseinek működés- és szolgáltatás orientált megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Multimédia eszközök, rendszerek és szolgáltatások elemei, jellemzői, osztályozása; leíró modellek.
  • Fizikai- és pszicho-akusztikai ismeretek, (hallás, irányhallás, elfedési jelenségek) kihasználhatósága; akusztikus jelek rögzítése, műveletek a hangtartományban; egy- és többcsatornás hangrendszerek. Hang állomány formátumok. Az emberi beszéd, mint kiemelt akusztikus jel.
  • Emberi látás, színlátás; műveletek a képtartományban. Képtárolási és -átviteli állomány formátumok. Digitális videójel-rögzítés és -feldolgozás alapjai. 3-dimenziós és sztereoszkopikus látás és képmegjelenítés. Formátumkonverziós lehetőségek.
  • Álló-, mozgókép, és hang tömörítő eljárások alkalmazása.
  • Szubjektív és objektív minősítési módszerek.
  • Hang- és képjel továbbítása keskeny- és szélessávú hálózaton. Internetes műsorszórás; streaming és multicating, push és pull technológiák.
  • Adatszóró és tartalomterítő rendszerek. Adattömegek archiválási és visszakeresési kérdései.
  • A mobil távközlés telematikai szolgáltatásai (USSD, SMS, MMS, csengőhangok, ‘op.logók’, stb.); multimédia lehetőségek a mobilkészülékek hardware és software architektúrájában.
  • Ember-gép kapcsolat (HCI), interaktivitás, dialógus és beszédkommunikáció alapú rendszerek; dokumentum-modellek; tartalom-leíró nyelvek (WML, XML, HTML); népszerű animációs alkalmazások (Flash, Shockwave, Dreamweaver); szerzői rendszerek. Virtuális valóság (VR) megteremtése helyben, és virtuális jelenlét (telepresence) távol. A ‘Web-design’ műszaki kérdései.
  • Multimédia rendszerek és szolgáltatások biztonsága.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  A félév során a hallgatók a témához kapcsolódó laboratóriumi feladatokat kapnak a szakirány Infokommunikációs laboratórium IV. című tantárgyának foglalkozásain.

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  • 1 zárthelyi
  • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
   (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

  b) A vizsgaidőszakban:

  • A vizsga írásbeli.
  • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

  c) Elővizsga:

  • Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadásokon kihirdetett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadásokon kiosztott segédanyagok.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Marosi Gyula

  egy. t.s.

  TMIT

  Dr. Németh Géza

  docens

  TMIT