Elektronikus alkalmazás platformok

A tantárgy angol neve: Electronics Applications Platforms

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Elektronikus szolgáltatások és biztonság

mellékszakirány

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5011 9 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Henk Tamás

Egyetemi docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Marosits Tamás

Ügyvivő szakértő

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Elektronikus szolgáltatások

7. A tantárgy célkitűzése

Átfogó és gyakorlati ismereteket nyújtani az elektronikus alkalmazások témakörében. Az elektronikus szolgáltatások tárgyban ismertetett szolgáltatásokból alkalmazások építése.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Alkalmazás technológia

1.1 Alkalmazás fejlesztés, fenntartás, telepítés

Fejlesztési környezetek

Szolgáltatás-követelmények megvalósítása

Service-oriented Architectures (SOA) és Service Oriented Architecture and Development (SODA)

1.2 Alkalmazás együttműködés és integrálás

Webes szolgáltatások

1.3 E-Business és E-Commerce alkalmazások

2. Elektronikus tartalom átvitel az Interneten (VoIP)

2.1 (Voice over IP) VoIP rendszerek

VoIP alkotóelemek: végberendezések, kiszolgálók, átjárók

VoIP protokollok: H.323, SIP, Cisco Skinny

A hangkódolás áttekintése, kódolók forgalmi jellemzői

2.2 VoIP hálózat tervezése és menedzselése

VoIP zónák

Átjárás VoIP és a hagyományos telefonhálózat között (MEGACO, H.323 átjáró, SIP átjáró)

VoIP alkalmazási példék

2.3 VoIP rendszerek szolgáltatásai

Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás, üzenetrögzítő

2.4 Video over IP

3. GRID rendszerek

3.1 GRID bevezetés

A GRID áttekintése

Felhasználási területek, tudományos felhasználási területek

GRID szabványok

3.2 GRID felépítése

GRID architektúra

GRID infrastruktúra

erőforrás-foglalás és módszerei: a Condor és a Globus rendszer működése

job allokáló rendszerek működése (PVM, MPI)

3.3 GRID alkalmazások:ű

A jelenleg használt megoldások áttekintése

Elosztott szoftverkomponensek működése

P2P technológiák a GRID -ben

4. Adatbányászat (data mining)

4.1 Alapfogalmak

Az algoritmikus adatbányászat alapfogalma

Az adatbányászat helye a tudományok között, rokon területek

Alkalmazási területek áttekintése: marketing, perzonalizáció, webloganalízis, vásárlóosztályozás, csalásfelderítés.

4.2 Gyakori termékhalmazok, szekvenciák

A vásárlói kosár modell bevezetése, alapproblémák

Gyakori termékhalmaz és szekvencia keresés

Az APRIORI algoritmus

Asszociációs szabályok fogalma, generálása, minőségi

Az asszociációs szabályok alkalmazási területei

Epizódok

4.3 Klaszterezés

Klaszterezés alapfogalmai

Néhány alapalgoritmus ismertetése és értékelése (K-Means), hierarchikus és sűrűségalapú eljárások

A klaszterezés alkalmazási területei

4.4 Webes keresés alapjai

A keresés alapproblémáinak ismertetése

Klasszikus szabadszavas keresők

Modern keresők alapjai, PageRank: a Google indulásakor felhasznált alapötlet ismertetése

Gyűjtőlapok és tekintélyek (HITS) algoritmus

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

: Előadás

10. Követelmények

a. a) A szorgalmi időszakban:

  • 1 zárthelyi
  • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
    (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

b) A vizsgaidőszakban:

  • A vizsga írásbeli.
  • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

c) Elővizsga:

  • Feltétele: legalább közepes zárthelyi.
11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadásokon kihirdetett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Előadásokon készített jegyzet.

Előadásokon kiosztott segédanyagok.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

20

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Fehér Gábor

Tudományos segédmunkatárs

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Gáspár Csaba

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Horváth Róbert

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék