Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus alkalmazás platformok

  A tantárgy angol neve: Electronics Applications Platforms

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Elektronikus szolgáltatások és biztonság

  mellékszakirány

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5011 9 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Henk Tamás

  Egyetemi docens

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Marosits Tamás

  Ügyvivő szakértő

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Elektronikus szolgáltatások

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó és gyakorlati ismereteket nyújtani az elektronikus alkalmazások témakörében. Az elektronikus szolgáltatások tárgyban ismertetett szolgáltatásokból alkalmazások építése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Alkalmazás technológia

  1.1 Alkalmazás fejlesztés, fenntartás, telepítés

  Fejlesztési környezetek

  Szolgáltatás-követelmények megvalósítása

  Service-oriented Architectures (SOA) és Service Oriented Architecture and Development (SODA)

  1.2 Alkalmazás együttműködés és integrálás

  Webes szolgáltatások

  1.3 E-Business és E-Commerce alkalmazások

  2. Elektronikus tartalom átvitel az Interneten (VoIP)

  2.1 (Voice over IP) VoIP rendszerek

  VoIP alkotóelemek: végberendezések, kiszolgálók, átjárók

  VoIP protokollok: H.323, SIP, Cisco Skinny

  A hangkódolás áttekintése, kódolók forgalmi jellemzői

  2.2 VoIP hálózat tervezése és menedzselése

  VoIP zónák

  Átjárás VoIP és a hagyományos telefonhálózat között (MEGACO, H.323 átjáró, SIP átjáró)

  VoIP alkalmazási példék

  2.3 VoIP rendszerek szolgáltatásai

  Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás, üzenetrögzítő

  2.4 Video over IP

  3. GRID rendszerek

  3.1 GRID bevezetés

  A GRID áttekintése

  Felhasználási területek, tudományos felhasználási területek

  GRID szabványok

  3.2 GRID felépítése

  GRID architektúra

  GRID infrastruktúra

  erőforrás-foglalás és módszerei: a Condor és a Globus rendszer működése

  job allokáló rendszerek működése (PVM, MPI)

  3.3 GRID alkalmazások:ű

  A jelenleg használt megoldások áttekintése

  Elosztott szoftverkomponensek működése

  P2P technológiák a GRID -ben

  4. Adatbányászat (data mining)

  4.1 Alapfogalmak

  Az algoritmikus adatbányászat alapfogalma

  Az adatbányászat helye a tudományok között, rokon területek

  Alkalmazási területek áttekintése: marketing, perzonalizáció, webloganalízis, vásárlóosztályozás, csalásfelderítés.

  4.2 Gyakori termékhalmazok, szekvenciák

  A vásárlói kosár modell bevezetése, alapproblémák

  Gyakori termékhalmaz és szekvencia keresés

  Az APRIORI algoritmus

  Asszociációs szabályok fogalma, generálása, minőségi

  Az asszociációs szabályok alkalmazási területei

  Epizódok

  4.3 Klaszterezés

  Klaszterezés alapfogalmai

  Néhány alapalgoritmus ismertetése és értékelése (K-Means), hierarchikus és sűrűségalapú eljárások

  A klaszterezés alkalmazási területei

  4.4 Webes keresés alapjai

  A keresés alapproblémáinak ismertetése

  Klasszikus szabadszavas keresők

  Modern keresők alapjai, PageRank: a Google indulásakor felhasznált alapötlet ismertetése

  Gyűjtőlapok és tekintélyek (HITS) algoritmus

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  : Előadás

  10. Követelmények

  a. a) A szorgalmi időszakban:

  • 1 zárthelyi
  • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
   (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

  b) A vizsgaidőszakban:

  • A vizsga írásbeli.
  • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

  c) Elővizsga:

  • Feltétele: legalább közepes zárthelyi.
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadásokon kihirdetett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadásokon készített jegyzet.

  Előadásokon kiosztott segédanyagok.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Fehér Gábor

  Tudományos segédmunkatárs

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Gáspár Csaba

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Horváth Róbert

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék