Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiainformációs technológiák és eszközök

  A tantárgy angol neve: Mediainformation Technologies and Tools

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Médiainformatika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4403 7. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Fehér Gábor

  ügyvivő szakértő

  TMIT

  Marosi Gyula

  egy. ts.

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Technológiák és a gyakorlatban alkalmazott megoldások ismertetése a médiakommunikáció témakörében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az akusztika alapjai; akusztikus-jel feldolgozás; egy- és többcsatornás hangrendszerek, műveletek a hangtartományban. Hang állomány formátumok. MIDI.

  Emberi látás, színlátás, műveletek a képtartományban. Képtárolási és -átviteli állomány formátumok. 3-dimenziós és sztereoszkopikus látás és képmegjelenítés. Formátumkonverziós lehetőségek.

  A multimédia alapfogalmai. Álló-, mozgókép, és hang tömörítő eljárások alkalmazása. Videó- és audiójel minőség elemzés, szubjektív és objektív tesztek alkalmazása.

  Nagykapacitású tárolórendszerek; igények és a jelen műszaki lehetőségei.

  Ember-gép kapcsolat (HCI), interaktivitás, dialógus és beszédkommunikáció alapú rendszerek; dokumentum-modellek; szerzői rendszerek.

  Szerzőijog jogi védelme. Szerzőijog- és másolásvédelmi technológiák; fizikai és digitális megoldások. Információ-rejtés, szteganográfiai eljárások, vízjelek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tantárgy oktatása előadások formájában történik. A félév során a hallgatók a témához kapcsolódó laboratóriumi feladatokat kapnak a szakirány Multimédia laboratórium című tantárgyának foglalkozásain.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megoldása.

  b. A vizsgaidőszakban: Megcélzottan jeles, de legalább elégséges vizsgajegy megszerzése.

  c. Elővizsga: Az utolsó oktatási héten.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadásokon kihirdetett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadásokon kiosztott segédanyagok.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Fehér Gábor

  ügyvivő szakértő

  TMIT

  Marosi Gyula

  egy. ts.

  TMIT